De vaststelling van de thuiskopievergoeding

Abstract

In dit artikel wordt beschreven hoe in Nederland de thuiskopievergoedingen worden vastgesteld. Een sleutelrol is daarbij weggelegd voor de SONT, waarbinnen rechthebbenden en betalingsplichtigen onderhandelen over de vast te stellen vergoeding. Gekeken wordt in hoeverre bij de vaststelling rekening gehouden wordt met de voorwaarden uit de Auteurswet en de Auteursrechtrichtlijn. Daarnaast wordt aan de orde gesteld of de zelfregulering tussen de marktpartijen werkt. Geconcludeerd wordt dat beide aspecten te wensen over laten en dat het daarom passelijk zou zijn als de wetgever aanvullend of corrigerend op zou treden.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {De vaststelling van de thuiskopievergoeding}, author = {van Gompel, S.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2_2006.pdf}, year = {0418}, date = {2006-04-18}, journal = {AMI}, number = {2}, abstract = {In dit artikel wordt beschreven hoe in Nederland de thuiskopievergoedingen worden vastgesteld. Een sleutelrol is daarbij weggelegd voor de SONT, waarbinnen rechthebbenden en betalingsplichtigen onderhandelen over de vast te stellen vergoeding. Gekeken wordt in hoeverre bij de vaststelling rekening gehouden wordt met de voorwaarden uit de Auteurswet en de Auteursrechtrichtlijn. Daarnaast wordt aan de orde gesteld of de zelfregulering tussen de marktpartijen werkt. Geconcludeerd wordt dat beide aspecten te wensen over laten en dat het daarom passelijk zou zijn als de wetgever aanvullend of corrigerend op zou treden.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }