De meldplicht voor datalekken in de Telecommunicatiewet

Abstract

Het Wetsvoorstel wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen introduceert een meldplicht voor inbreuken in verband met persoonsgegevens. Aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten moeten zulke datalekken voortaan melden aan OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van degene wiens persoonsgegevens het betreft, moeten aanbieders ook deze inlichten. In dit artikel wordt deze regeling besproken. Daarbij zal blijken dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn. Ook wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de meldplicht geschikt is om de doelen die de Europese regelgever nastreeft te bereiken. Geconcludeerd wordt dat een meldplicht nut kan hebben, maar dat de effectiviteit van de meldplicht aanzienlijk wordt beperkt doordat hij slechts geldt voor aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten. Zelfs als een bredere meldplicht ingevoerd zou worden, zijn meer maatregelen nodig om alle genoemde doelen te bereiken.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Article{nokey, title = {De meldplicht voor datalekken in de Telecommunicatiewet}, author = {Zuiderveen Borgesius, F.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Borgesius-datalekken-computerrecht-final.pdf}, year = {0822}, date = {2011-08-22}, journal = {Computerrecht}, number = {4}, abstract = {Het Wetsvoorstel wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen introduceert een meldplicht voor inbreuken in verband met persoonsgegevens. Aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten moeten zulke datalekken voortaan melden aan OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van degene wiens persoonsgegevens het betreft, moeten aanbieders ook deze inlichten. In dit artikel wordt deze regeling besproken. Daarbij zal blijken dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn. Ook wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de meldplicht geschikt is om de doelen die de Europese regelgever nastreeft te bereiken. Geconcludeerd wordt dat een meldplicht nut kan hebben, maar dat de effectiviteit van de meldplicht aanzienlijk wordt beperkt doordat hij slechts geldt voor aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten. Zelfs als een bredere meldplicht ingevoerd zou worden, zijn meer maatregelen nodig om alle genoemde doelen te bereiken.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }