De gevolgen voor het omroepbladenmonopolie, annotatie bij Europese Hof van Justitie 9 november 2004 (British Horseracing/William Hill)

Abstract

De vier arresten van het Hof van Justitie maken duidelijk dat er geen databankenrecht bestaat op de programmagegevens van de omroep. Bovendien laat de Databankrichtlijn geen ruimte meer voor geschriftenbescherming van databanken; de richtlijn is in Nederland dus verkeerd geïmplementeerd. Conclusie: de programmagegevens behoren niet langer te zijn beschermd.

Databankenrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Other{nokey, title = {De gevolgen voor het omroepbladenmonopolie, annotatie bij Europese Hof van Justitie 9 november 2004 (British Horseracing/William Hill)}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/annotatie_ami_2005_1.pdf}, year = {0218}, date = {2005-02-18}, journal = {AMI}, number = {1}, abstract = {De vier arresten van het Hof van Justitie maken duidelijk dat er geen databankenrecht bestaat op de programmagegevens van de omroep. Bovendien laat de Databankrichtlijn geen ruimte meer voor geschriftenbescherming van databanken; de richtlijn is in Nederland dus verkeerd geïmplementeerd. Conclusie: de programmagegevens behoren niet langer te zijn beschermd.}, keywords = {Databankenrecht, Intellectuele eigendom}, }