De aansprakelijkheid van zoekmachines: Uitzondering zonder regels of regels zonder uitzondering?

Abstract

Deze bijdrage gaat in op een belangrijk en lastig juridisch vraagstuk voor zoekmachines, namelijk de aansprakelijkheid voor onrechtmatige zoekresultaten. Alvorens tot een bespreking van het geldende recht over te gaan, zal het onderwerp worden uitgewerkt (§ 2) en worden stilgestaan bij het beleid van de bekendste zoekmachines (§ 3). Daarna volgt een bespreking van de relevante wetgeving op Nederlands en Europees niveau (§ 4) en een bespreking van de Nederlandse jurisprudentie (§ 5). Gezien de bestaande onduidelijkheid zal deze bijdrage afsluiten met een schematische bespreking van de verschillende aanknopingspunten voor het bepalen van de zorgplicht van zoekmachines ten aanzien van onrechtmatige zoekresultaten (§ 6). Om alvast op de conclusie (§ 7) vooruit te lopen: er is nog veel werk te doen voor wetgever, rechtspraak en zoekmachines.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Article{nokey, title = {De aansprakelijkheid van zoekmachines: Uitzondering zonder regels of regels zonder uitzondering?}, author = {van Hoboken, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Computerrecht_2008_1.pdf}, year = {0328}, date = {2008-03-28}, journal = {Computerrecht}, number = {1}, abstract = {Deze bijdrage gaat in op een belangrijk en lastig juridisch vraagstuk voor zoekmachines, namelijk de aansprakelijkheid voor onrechtmatige zoekresultaten. Alvorens tot een bespreking van het geldende recht over te gaan, zal het onderwerp worden uitgewerkt (§ 2) en worden stilgestaan bij het beleid van de bekendste zoekmachines (§ 3). Daarna volgt een bespreking van de relevante wetgeving op Nederlands en Europees niveau (§ 4) en een bespreking van de Nederlandse jurisprudentie (§ 5). Gezien de bestaande onduidelijkheid zal deze bijdrage afsluiten met een schematische bespreking van de verschillende aanknopingspunten voor het bepalen van de zorgplicht van zoekmachines ten aanzien van onrechtmatige zoekresultaten (§ 6). Om alvast op de conclusie (§ 7) vooruit te lopen: er is nog veel werk te doen voor wetgever, rechtspraak en zoekmachines.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }