Constitutionele toetsing, proportionaliteit en Verhältnismäßigkeit

Abstract

Analyse naar aanleiding van het wetsvoorstel-Halsema tot invoering van rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet. In Duitsland legt het BVerfG de klassieke grondrechten van het GG aldus uit, dat de formele wetgever geen 'onevenredige' beperkingen mag creëren. Zal de Nederlandse rechter dit voorbeeld volgen zodra constitutionele toetsing mogelijk is? En is dat wenselijk?

Staats- en bestuursrecht

Bibtex

Other{nokey, title = {Constitutionele toetsing, proportionaliteit en Verhältnismäßigkeit}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Constitutionele_toetsing_proportionaliteit_Verhaeltnismaessigkeit.pdf}, year = {0927}, date = {2006-09-27}, abstract = {Analyse naar aanleiding van het wetsvoorstel-Halsema tot invoering van rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet. In Duitsland legt het BVerfG de klassieke grondrechten van het GG aldus uit, dat de formele wetgever geen 'onevenredige' beperkingen mag creëren. Zal de Nederlandse rechter dit voorbeeld volgen zodra constitutionele toetsing mogelijk is? En is dat wenselijk?}, keywords = {Staats- en bestuursrecht}, }