Bekeert Brussel zich tot artikel 8 Databankenwet? Opendatabeleid en de IE-positie van de publieke sector na herziening Richtlijn hergebruik overheidsinformatie

Abstract

De Europese Commissie zet in het kader van de ‘data-economiestrategie’ nieuwe stappen op het terrein van opendatabeleid. Het voorstel tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EC inzake hergebruik van overheidsinformatie (PSI Directive) legt de mogelijkheid voor (semi)publieke instellingen om databank- en auteursrechten uit te oefenen verder aan banden. Er komt een vergaand verbod op de uitoefening van databankrechten. Ook vallen er straks meer semipublieke databronnen onder de hergebruikregels, uit nutssectoren, transport en onderzoek. Een analyse van de plannen.

Auteursrecht, Databankenrecht, frontpage, Intellectuele eigendom, Open Data, publieke sector, Richtlijn hergebruik overheidsinformatie

Bibtex

Article{vanEechoud2018, title = {Bekeert Brussel zich tot artikel 8 Databankenwet? Opendatabeleid en de IE-positie van de publieke sector na herziening Richtlijn hergebruik overheidsinformatie}, author = {van Eechoud, M.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2018_4.pdf}, year = {0918}, date = {2018-09-18}, journal = {AMI}, volume = {2018}, number = {4}, pages = {127-133}, abstract = {De Europese Commissie zet in het kader van de ‘data-economiestrategie’ nieuwe stappen op het terrein van opendatabeleid. Het voorstel tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EC inzake hergebruik van overheidsinformatie (PSI Directive) legt de mogelijkheid voor (semi)publieke instellingen om databank- en auteursrechten uit te oefenen verder aan banden. Er komt een vergaand verbod op de uitoefening van databankrechten. Ook vallen er straks meer semipublieke databronnen onder de hergebruikregels, uit nutssectoren, transport en onderzoek. Een analyse van de plannen.}, keywords = {Auteursrecht, Databankenrecht, frontpage, Intellectuele eigendom, Open Data, publieke sector, Richtlijn hergebruik overheidsinformatie}, }