Annotatie bij Rb. Amsterdam 20 mei 2009 (Iglesias & Jungle Aire / Sony BMG)

Abstract

Overdracht en licentiëring van naburige rechten. Aanhoudende contractuele verhouding tussen uitvoerend kunstenaar en platenmaatschappij waarbij een reeks overeenkomsten werd gesloten voor en na de inwerkingtreding van de WNR. Vraag of deze overeenkomsten ook betrekking hebben op digital exploitatiemogelijkheden. Uit de aard en strekking van de overeenkomsten volgt geen rechtenoverdracht, maar wel een onbeperkte en exclusieve licentie, die ook op de digitale exploitatiemogelijkheden betrekking heeft.

Intellectuele eigendom, Naburige rechten

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Rb. Amsterdam 20 mei 2009 (Iglesias & Jungle Aire / Sony BMG)}, author = {Guibault, L.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_AMI_2010_2.pdf}, year = {1014}, date = {2010-10-14}, journal = {AMI}, number = {2}, abstract = {Overdracht en licentiëring van naburige rechten. Aanhoudende contractuele verhouding tussen uitvoerend kunstenaar en platenmaatschappij waarbij een reeks overeenkomsten werd gesloten voor en na de inwerkingtreding van de WNR. Vraag of deze overeenkomsten ook betrekking hebben op digital exploitatiemogelijkheden. Uit de aard en strekking van de overeenkomsten volgt geen rechtenoverdracht, maar wel een onbeperkte en exclusieve licentie, die ook op de digitale exploitatiemogelijkheden betrekking heeft.}, keywords = {Intellectuele eigendom, Naburige rechten}, }