Annotatie bij Hoge Raad 6 oktober 2017 (Imation / Thuiskopie en Staat)

Annotaties, Auteursrecht, frontpage, thuiskopie, vergoedingen

Bibtex

Article{Hugenholtz2019d, title = {Annotatie bij Hoge Raad 6 oktober 2017 (Imation / Thuiskopie en Staat)}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2019_182.pdf}, year = {0604}, date = {2019-06-04}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2019}, number = {21/22}, pages = {3068-3070}, keywords = {Annotaties, Auteursrecht, frontpage, thuiskopie, vergoedingen}, }