Annotatie bij Hof van Justitie EU 4 oktober 2011 (Football Association Premier League / QC Leisure)

Abstract

Verzoeken om een prejudiciële beslissing, ingediend door de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division ,en de High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Di-vision (Administrative Court) bij beslissingen van 11 en 28 juli 2008. Satellietuitzending van voetbalwedstrijden. Ontvangst van uitzending via satellietdecoderkaarten die in lidstaat rechtmatig in verkeer zijn gebracht en in andere lidstaat worden gebruikt. Verbod op handel en gebruik in lidstaat. Weergave van uitzendingen in strijd met auteursrecht. Restrictie met mededingingsbeperkende strekking. Bescherming van diensten gebaseerd op voorwaardelijke toegang. Illegale uitrusting. Uitzondering op reproductierecht.

Intellectuele eigendom

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hof van Justitie EU 4 oktober 2011 (Football Association Premier League / QC Leisure)}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2012_164.pdf}, year = {0417}, date = {2012-04-17}, journal = {NJ}, number = {13}, abstract = {Verzoeken om een prejudiciële beslissing, ingediend door de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division ,en de High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Di-vision (Administrative Court) bij beslissingen van 11 en 28 juli 2008. Satellietuitzending van voetbalwedstrijden. Ontvangst van uitzending via satellietdecoderkaarten die in lidstaat rechtmatig in verkeer zijn gebracht en in andere lidstaat worden gebruikt. Verbod op handel en gebruik in lidstaat. Weergave van uitzendingen in strijd met auteursrecht. Restrictie met mededingingsbeperkende strekking. Bescherming van diensten gebaseerd op voorwaardelijke toegang. Illegale uitrusting. Uitzondering op reproductierecht.}, keywords = {Intellectuele eigendom}, }