Annotatie bij Hof van Justitie EU 24 november 2011 (Scarlet Extended NV / Sabam)

Abstract

Prejudiciële procedure over de vraag of de nationale rechter een internet provider kan bevelen een algemeen filtersysteem in te voeren om schending van auteursrechten te voorkomen. Volgens het Hof gaat een bevel zoals in casu was opgelegd te ver, mede gezien de grondrechten uit het Handvest Grondrechten van de EU.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hof van Justitie EU 24 november 2011 (Scarlet Extended NV / Sabam)}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/EHRC_2012_3.pdf}, year = {0329}, date = {2012-03-29}, journal = {European Human Rights Cases}, number = {3}, abstract = {Prejudiciële procedure over de vraag of de nationale rechter een internet provider kan bevelen een algemeen filtersysteem in te voeren om schending van auteursrechten te voorkomen. Volgens het Hof gaat een bevel zoals in casu was opgelegd te ver, mede gezien de grondrechten uit het Handvest Grondrechten van de EU.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }