Annotatie bij Hof Amsterdam 11 oktober 2001 (Casema / Love Radio)

Abstract

Civielrechtelijk kort geding van een programma-aanbieder tegen een kabelexploitant, die zijn programma niet langer wil doorgeven. Het Hof gaat voorbij aan een besluit van het Commissariaat voor de Media, dat oordeelde dat de doorgifte niet gestaakt had mogen worden. De noot probeert de kluwen te ontwarren van procedures bij het Commissariaat en de OPTA, alsmede civiele en administratieve rechters.

Mediarecht

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hof Amsterdam 11 oktober 2001 (Casema / Love Radio)}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/noot_LoveRadio.pdf}, year = {1103}, date = {2003-11-03}, journal = {Mediaforum}, number = {1}, abstract = {Civielrechtelijk kort geding van een programma-aanbieder tegen een kabelexploitant, die zijn programma niet langer wil doorgeven. Het Hof gaat voorbij aan een besluit van het Commissariaat voor de Media, dat oordeelde dat de doorgifte niet gestaakt had mogen worden. De noot probeert de kluwen te ontwarren van procedures bij het Commissariaat en de OPTA, alsmede civiele en administratieve rechters.}, keywords = {Mediarecht}, }