Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 19 maart 1998 (Van der Wal & Nederland / Commissie)

Abstract

Commentaar op de uitspraak van Europese rechter inz. toegang tot documenten van de Europese Commissie (Besluit 94/90) in zaak T-83/96 (Van der Wal/Commissie).

Overheidsinformatie

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 19 maart 1998 (Van der Wal & Nederland / Commissie)}, author = {van Eechoud, M.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/noot-vanderwal.pdf}, year = {0327}, date = {2000-03-27}, journal = {Mediaforum}, number = {6}, abstract = {Commentaar op de uitspraak van Europese rechter inz. toegang tot documenten van de Europese Commissie (Besluit 94/90) in zaak T-83/96 (Van der Wal/Commissie).}, keywords = {Overheidsinformatie}, }