Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 17 juni 1998 (Zweedse Journalistenbond / Raad van de Europese Unie)

Abstract

Bespreking van vonnis van het GvEA EG over toegang tot informatie van de Europese instellingen op grond van Besluit 93/730 en 93/731 inz. toegang voor het publiek tot documenten van de Raad.

Overheidsinformatie

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 17 juni 1998 (Zweedse Journalistenbond / Raad van de Europese Unie)}, author = {van Eechoud, M.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/zweedse.pdf}, year = {1116}, date = {2000-11-16}, journal = {Mediaforum}, number = {9}, abstract = {Bespreking van vonnis van het GvEA EG over toegang tot informatie van de Europese instellingen op grond van Besluit 93/730 en 93/731 inz. toegang voor het publiek tot documenten van de Raad.}, keywords = {Overheidsinformatie}, }