Annotatie bij EHRM 10 januari 2013 (Ashby Donald c.s. / Frankrijk)

Abstract

Strafrechtelijke veroordeling wegens auteursrechtinbreuk door modefotografen. Geen sprake van debat van algemeen belang. Zeer ruime beoordelingsmarge bij afweging van door het EVRM en Eerste Protocol beschermde belangen, waartoe auteursrechten van modehuizen behoort. Geen inbreuk artikel 10 EVRM.

Annotaties, Auteursrecht

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 10 januari 2013 (Ashby Donald c.s. / Frankrijk)}, author = {P.B. Hugenholtz}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1528.pdf}, year = {0327}, date = {2015-03-27}, journal = {NJ}, number = {14}, abstract = {Strafrechtelijke veroordeling wegens auteursrechtinbreuk door modefotografen. Geen sprake van debat van algemeen belang. Zeer ruime beoordelingsmarge bij afweging van door het EVRM en Eerste Protocol beschermde belangen, waartoe auteursrechten van modehuizen behoort. Geen inbreuk artikel 10 EVRM.}, keywords = {Annotaties, Auteursrecht}, }