Annotatie bij College van Beroep 16 juli 2009 ((Pharma Nord / Stichting KAG))

Abstract

Reclame en sluikreclame voor voedingssupplementen. Strijd met art. 20 lid 2 onder a Warenwet (verbod van medische claims voor levensmiddelen), art. 1 lid 1 onder b en 84 Geneesmiddelenwet (definitie geneesmiddel en verbod van reclame voor ongeregistreerde geneesmiddelen) en daardoor strijd met art. 2 NRC (reclame in strijd met de wet); alsmede strijd met het gebod dat reclame als zodanig herkenbaar moet zijn (art. 8.5. NRC en 11.1 NRC).

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij College van Beroep 16 juli 2009 ((Pharma Nord / Stichting KAG))}, author = {Kabel, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_IER_2010_1.pdf}, year = {0414}, date = {2010-04-14}, journal = {IER}, number = {1}, abstract = {Reclame en sluikreclame voor voedingssupplementen. Strijd met art. 20 lid 2 onder a Warenwet (verbod van medische claims voor levensmiddelen), art. 1 lid 1 onder b en 84 Geneesmiddelenwet (definitie geneesmiddel en verbod van reclame voor ongeregistreerde geneesmiddelen) en daardoor strijd met art. 2 NRC (reclame in strijd met de wet); alsmede strijd met het gebod dat reclame als zodanig herkenbaar moet zijn (art. 8.5. NRC en 11.1 NRC).}, }