Annotatie bij ABRvS 24 juli 2002 (De Nieuwe Omroep / Staatssecretaris OCW)

Abstract

Administratieve procedure om toegelaten te worden tot het publieke omroepbestel. Is een toetsing van het voorgenomen programmabeleid, zoals omschreven in artikel 37a van de Mediawet, in strijd met de grondwettelijke omroepvrijheid? Artikel 120 Grondwet verbiedt de rechter om de grondwettigheid van wetten te beoordelen, maar laat enige ruimte voor een grondwetsconforme interpretatie. De noot vergelijkt de uitspraak van de Afdeling met die van de rechtbank en trekt een parallel met het Harmonisatiewet-arrest uit 1989.

Mediarecht, Omroeprecht

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij ABRvS 24 juli 2002 (De Nieuwe Omroep / Staatssecretaris OCW)}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/noot_DNO.pdf}, year = {2003}, date = {2003-11-03}, journal = {Mediaforum}, number = {9}, abstract = {Administratieve procedure om toegelaten te worden tot het publieke omroepbestel. Is een toetsing van het voorgenomen programmabeleid, zoals omschreven in artikel 37a van de Mediawet, in strijd met de grondwettelijke omroepvrijheid? Artikel 120 Grondwet verbiedt de rechter om de grondwettigheid van wetten te beoordelen, maar laat enige ruimte voor een grondwetsconforme interpretatie. De noot vergelijkt de uitspraak van de Afdeling met die van de rechtbank en trekt een parallel met het Harmonisatiewet-arrest uit 1989.}, keywords = {Mediarecht, Omroeprecht}, }