Annotatie bij EHRM 19 januari 2016 (Kalda / Estland) external link

European Human Rights Cases, num: 6, 2016

Abstract

De zaak Kalda t. Estland betreft het recht op gedeeltelijke toegang tot het internet van een levenslang gestrafte gevangene. Het gaat hierbij met name om een drietal websites die toegang bieden tot wetgeving, juridische informatie en uitspraken (en vertalingen daarvan) van rechterlijke instanties. Het EHRM stelt in deze zaak dat een dergelijk recht inderdaad wordt beschermd door art. 10 EVRM. Alhoewel de beperking van dit recht in casu is voorgeschreven bij wet en een legitiem doel dient, acht het Hof deze niet noodzakelijk in een democratische samenleving.

Criminal law, frontpage, Grondrechten, Strafrecht, toegang tot websites gevangene, vrijheid van informatie, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 19 januari 2016 (Kalda / Estland)}, author = {van der Sloot, B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1810}, year = {0714}, date = {2016-07-14}, journal = {European Human Rights Cases}, number = {6}, abstract = {De zaak Kalda t. Estland betreft het recht op gedeeltelijke toegang tot het internet van een levenslang gestrafte gevangene. Het gaat hierbij met name om een drietal websites die toegang bieden tot wetgeving, juridische informatie en uitspraken (en vertalingen daarvan) van rechterlijke instanties. Het EHRM stelt in deze zaak dat een dergelijk recht inderdaad wordt beschermd door art. 10 EVRM. Alhoewel de beperking van dit recht in casu is voorgeschreven bij wet en een legitiem doel dient, acht het Hof deze niet noodzakelijk in een democratische samenleving.}, keywords = {Criminal law, frontpage, Grondrechten, Strafrecht, toegang tot websites gevangene, vrijheid van informatie, Vrijheid van meningsuiting}, }