Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 8 november 2016 (Magyar Helsinki Bizottság) external link

European Human Right Cases, num: 2, 2017

Art. 10 EVRM, frontpage, Informatierecht, recht op een eerlijk proces, recht op toegang tot de rechter, verdediging in strafproces, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{McGonagle2017, title = {Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 8 november 2016 (Magyar Helsinki Bizottság)}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_EHRC_2017_2.pdf}, year = {0126}, date = {2017-01-26}, journal = {European Human Right Cases}, number = {2}, keywords = {Art. 10 EVRM, frontpage, Informatierecht, recht op een eerlijk proces, recht op toegang tot de rechter, verdediging in strafproces, Vrijheid van meningsuiting}, }