WODC-onderzoek: Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content external link

van Hoboken, J., Appelman, N., van Duin, A., Blom, T., Zarouali, B., Fahy, R., Steel, M., Stringhi, E. & Helberger, N.
2020

Abstract

Dit onderzoek is uitgegeven als onderdeel van het speerpunt van de Minister voor Rechtsbescherming om de positie van slachtoffers van onrechtmatige uitingen op het internet te verbeteren. Aanleiding is dat het voor mensen als te moeilijk ervaren wordt om onrechtmatige online content snel verwijderd te krijgen. Dit rapport biedt inzicht in de juridische en praktische haalbaarheid van een voorziening voor de verwijdering van onrechtmatige online content die mensen persoonlijk raakt. Onrechtmatige content is informatie, door mensen op het internet geplaatst, die in strijd is met het recht, vanwege de schadelijke gevolgen ervan en/of omdat de belangen van anderen daardoor op ernstige wijze worden aangetast. Hierbij moet, bijvoorbeeld, gedacht worden aan bedreigingen, privacy-inbreuken of wraakporno. Het doel van de onderzochte voorziening is om mensen in staat te stellen deze onrechtmatige online content zo snel mogelijk te verwijderen. Het onderzoek focust op onrechtmatige online content die mensen in hun persoon raakt en daarmee onder het recht op privéleven uit artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (“EVRM”) valt.

Art. 8 EVRM, frontpage, Informatierecht, onrechtmatige online content, Privacy

Bibtex

Report{vanHoboken2020d, title = {WODC-onderzoek: Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content}, author = {van Hoboken, J. and Appelman, N. and van Duin, A. and Blom, T. and Zarouali, B. and Fahy, R. and Steel, M. and Stringhi, E. and Helberger, N.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/WODC_voorziening_onrechtmatige_content.pdf}, year = {1112}, date = {2020-11-12}, abstract = {Dit onderzoek is uitgegeven als onderdeel van het speerpunt van de Minister voor Rechtsbescherming om de positie van slachtoffers van onrechtmatige uitingen op het internet te verbeteren. Aanleiding is dat het voor mensen als te moeilijk ervaren wordt om onrechtmatige online content snel verwijderd te krijgen. Dit rapport biedt inzicht in de juridische en praktische haalbaarheid van een voorziening voor de verwijdering van onrechtmatige online content die mensen persoonlijk raakt. Onrechtmatige content is informatie, door mensen op het internet geplaatst, die in strijd is met het recht, vanwege de schadelijke gevolgen ervan en/of omdat de belangen van anderen daardoor op ernstige wijze worden aangetast. Hierbij moet, bijvoorbeeld, gedacht worden aan bedreigingen, privacy-inbreuken of wraakporno. Het doel van de onderzochte voorziening is om mensen in staat te stellen deze onrechtmatige online content zo snel mogelijk te verwijderen. Het onderzoek focust op onrechtmatige online content die mensen in hun persoon raakt en daarmee onder het recht op privéleven uit artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (“EVRM”) valt.}, keywords = {Art. 8 EVRM, frontpage, Informatierecht, onrechtmatige online content, Privacy}, }