Challenging rabbit holes: towards more diversity in news recommendation systems external link

Helberger, N., Bernstein, A., Schulz, W. & Vreese, C.H. de
LSE Media Blog, 2020

Abstract

Access to diverse sources of news and information is more important than ever in this time of global crisis, yet far too often, people can find themselves diving into ‘rabbit holes’ of information and opinion that are hard to escape. Here, the following authors provide an in depth assessment of how algorithmic recommendation systems for news can play a more constructive role in a diverse media landscape.

frontpage, Journalistiek, Mediarecht, nieuws, recommender systems

Bibtex

Article{Helberger2020e, title = {Challenging rabbit holes: towards more diversity in news recommendation systems}, author = {Helberger, N. and Bernstein, A. and Schulz, W. and Vreese, C.H. de}, url = {https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2020/07/02/challenging-rabbit-holes-towards-more-diversity-in-news-recommendation-systems/}, year = {0716}, date = {2020-07-16}, journal = {LSE Media Blog}, abstract = {Access to diverse sources of news and information is more important than ever in this time of global crisis, yet far too often, people can find themselves diving into ‘rabbit holes’ of information and opinion that are hard to escape. Here, the following authors provide an in depth assessment of how algorithmic recommendation systems for news can play a more constructive role in a diverse media landscape.}, keywords = {frontpage, Journalistiek, Mediarecht, nieuws, recommender systems}, }

Filterbubbels in Nederland external link

Möller, J., Helberger, N. & Makhortykh, M.
2019

Abstract

The introduction of algorithmic filtering and artificial intel­ligence in news dissemination has fundamentally changed the way news is consumed and distributed. While there is a clear benefit to the user, by making relevant stories accessi­ble and therefore providing a way forward to manage the information overload, many have expressed concerns that it also leads to atomized societies where citizens are locked in filter bubbles. In this report we set out to answer the ques­tion: Do filter bubbles exist in the Netherlands?

filter bubbles, frontpage, Mediarecht, nederland, nieuws

Bibtex

Report{Möller2019, title = {Filterbubbels in Nederland}, author = {Möller, J. and Helberger, N. and Makhortykh, M.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Filterbubbels-in-Nederland.pdf}, year = {0520}, date = {2019-05-20}, abstract = {The introduction of algorithmic filtering and artificial intel­ligence in news dissemination has fundamentally changed the way news is consumed and distributed. While there is a clear benefit to the user, by making relevant stories accessi­ble and therefore providing a way forward to manage the information overload, many have expressed concerns that it also leads to atomized societies where citizens are locked in filter bubbles. In this report we set out to answer the ques­tion: Do filter bubbles exist in the Netherlands?}, keywords = {filter bubbles, frontpage, Mediarecht, nederland, nieuws}, }

Inventarisatie methodes om “nepnieuws” tegen te gaan external link

McGonagle, T., Coche, E., Plaizier, C. & Klus, M.
2018

Abstract

“Nepnieuws” heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen in de media en in het politieke debat. Tegen deze achtergrond en in het licht van de potentiële bedreigingen van “nepnieuws” voor de Nederlandse samenleving is de opdracht voor deze studie gegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van dit rapport is om een update te geven over de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp “methodes om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan”. Het rapport beantwoordt de volgende vragen: Welke methodes zijn er internationaal bekend om nepnieuws tegen te gaan? Wat is bekend over de effectiviteit van deze methodes? Welke kwalificaties kunnen gemaakt worden over de toepasbaarheid en relevantie van deze onderzoeksresultaten voor de Nederlandse context?

Fake news, frontpage, inventarisatie, Journalistiek, Mediarecht, methodes, nieuws

Bibtex

Report{McGonagle2018d, title = {Inventarisatie methodes om “nepnieuws” tegen te gaan}, author = {McGonagle, T. and Coche, E. and Plaizier, C. and Klus, M.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Inventarisatie_methodes_om_“nepnieuws”_tegen_te_gaan.pdf}, year = {0703}, date = {2018-07-03}, abstract = {“Nepnieuws” heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen in de media en in het politieke debat. Tegen deze achtergrond en in het licht van de potentiële bedreigingen van “nepnieuws” voor de Nederlandse samenleving is de opdracht voor deze studie gegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van dit rapport is om een update te geven over de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp “methodes om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan”. Het rapport beantwoordt de volgende vragen: Welke methodes zijn er internationaal bekend om nepnieuws tegen te gaan? Wat is bekend over de effectiviteit van deze methodes? Welke kwalificaties kunnen gemaakt worden over de toepasbaarheid en relevantie van deze onderzoeksresultaten voor de Nederlandse context?}, keywords = {Fake news, frontpage, inventarisatie, Journalistiek, Mediarecht, methodes, nieuws}, }

Algoritmische verzuiling en filter bubbles: een bedreiging voor de democratie? external link

Zuiderveen Borgesius, F., Trilling, D., Möller, J., Eskens, S., Bodó, B., Vreese, C.H. de & Helberger, N.
Computerrecht, vol. 2016, num: 5, pp: 255-262, 2016

algoritmen, democratie, filter bubbles, nieuws, personalisatie

Bibtex

Article{Borgesius2016b, title = {Algoritmische verzuiling en filter bubbles: een bedreiging voor de democratie?}, author = {Zuiderveen Borgesius, F. and Trilling, D. and Möller, J. and Eskens, S. and Bodó, B. and Vreese, C.H. de and Helberger, N.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Computerrecht_2016_5.pdf}, year = {1003}, date = {2016-10-03}, journal = {Computerrecht}, volume = {2016}, number = {5}, pages = {255-262}, keywords = {algoritmen, democratie, filter bubbles, nieuws, personalisatie}, }

Brief naar het front: nieuws en fair use external link

AMI, num: 9, pp: 143-147, 1999

Abstract

De Nederlandse regering heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar auteursrechtbeleid voor de komende jaren gepresenteerd. De regering volgt in grote lijnen het advies van de door haar benoemde commissie auteursrecht. Zoals bekend, heeft de commissie auteursrecht scherpe kritiek geuit op het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie. Het grootste bezwaar is dat op basis van het voorstel een groot aantal beperkingen op het auteursrecht moet worden geschrapt. In dit artikel wordt ingegaan op één van de met doorhaling bedreigde beperkingen, de nieuwsexceptie van artikel 15 Aw, en op het belangrijkste punt waarop de regering afwijkt van de commissie auteursrecht. De regering wenst het Amerikaanse fair use beginsel in de Auteurswet in tevoeren.

Auteursrecht, fair use, Intellectuele eigendom, nieuws

Bibtex

Article{nokey, title = {Brief naar het front: nieuws en fair use}, author = {Alberdingk Thijm, Chr. A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/brief.pdf}, year = {1130}, date = {1999-11-30}, journal = {AMI}, number = {9}, abstract = {De Nederlandse regering heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar auteursrechtbeleid voor de komende jaren gepresenteerd. De regering volgt in grote lijnen het advies van de door haar benoemde commissie auteursrecht. Zoals bekend, heeft de commissie auteursrecht scherpe kritiek geuit op het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie. Het grootste bezwaar is dat op basis van het voorstel een groot aantal beperkingen op het auteursrecht moet worden geschrapt. In dit artikel wordt ingegaan op één van de met doorhaling bedreigde beperkingen, de nieuwsexceptie van artikel 15 Aw, en op het belangrijkste punt waarop de regering afwijkt van de commissie auteursrecht. De regering wenst het Amerikaanse fair use beginsel in de Auteurswet in tevoeren.}, keywords = {Auteursrecht, fair use, Intellectuele eigendom, nieuws}, }