Artikel 18-23 DSM-richtlijn: Exploitatiecontracten external link

AMI, vol. 2020, num: 6, pp: 187-192, 2020

Abstract

De DSM-richtlijn van 17 april 2019 bevat een zestal bepalingen op het gebied van het auteurscontractenrecht. Artikelen 18 tot en met 23 hebben niet alleen betrekking op de ‘billijke vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars in exploitatiecontracten’, zoals het opschrift van titel IV, hoofdstuk 3 van de richtlijn belooft, maar ook op transparantie, geschillenbeslechting en het recht op herroeping van verleende rechten. Hoewel de meeste van deze onderwerpen reeds een plaats hebben gevonden in hoofdstuk 1a van de huidige Auteurswet, noopt de richtlijn op een aantal punten tot wetswijziging. Dat geldt in het bijzonder voor de transparantieplicht, die in de huidige wet niet voorkomt. In deze bijdrage, onderdeel van een reeks van AMI-artikelen over de DSM-richtlijn, worden de auteurscontractenrechtelijke bepalingen van de richtlijn en de omzetting ervan besproken.

Auteursrecht, DSM-richtlijn, exploitatiecontracten, frontpage

Bibtex

Article{Hugenholtz2020h, title = {Artikel 18-23 DSM-richtlijn: Exploitatiecontracten}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2020_6.pdf}, year = {1218}, date = {2020-12-18}, journal = {AMI}, volume = {2020}, number = {6}, pages = {187-192}, abstract = {De DSM-richtlijn van 17 april 2019 bevat een zestal bepalingen op het gebied van het auteurscontractenrecht. Artikelen 18 tot en met 23 hebben niet alleen betrekking op de ‘billijke vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars in exploitatiecontracten’, zoals het opschrift van titel IV, hoofdstuk 3 van de richtlijn belooft, maar ook op transparantie, geschillenbeslechting en het recht op herroeping van verleende rechten. Hoewel de meeste van deze onderwerpen reeds een plaats hebben gevonden in hoofdstuk 1a van de huidige Auteurswet, noopt de richtlijn op een aantal punten tot wetswijziging. Dat geldt in het bijzonder voor de transparantieplicht, die in de huidige wet niet voorkomt. In deze bijdrage, onderdeel van een reeks van AMI-artikelen over de DSM-richtlijn, worden de auteurscontractenrechtelijke bepalingen van de richtlijn en de omzetting ervan besproken.}, keywords = {Auteursrecht, DSM-richtlijn, exploitatiecontracten, frontpage}, }