Annotatie bij EHRM 22 februari 2018 (Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia / Griekenland) external link

European Human Rights Cases, vol. 2018, num: 6, 2018

Art. 10 EVRM, Art. 8 EVRM, Case notes, frontpage

Bibtex

Article{McGonagle2018b, title = {Annotatie bij EHRM 22 februari 2018 (Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia / Griekenland)}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_EHRC_2018_6.pdf}, year = {0601}, date = {2018-06-01}, journal = {European Human Rights Cases}, volume = {2018}, number = {6}, pages = {}, keywords = {Art. 10 EVRM, Art. 8 EVRM, Case notes, frontpage}, }

AG Szpunar on VCAST: Copyright and the Cloud external link

Quintais, J. & Rendas, T.
2017

Abstract

On 7 September 2017, AG Szpunar delivered his opinion on Case C-265/16, VCAST. The case concerns the question of whether the private copying exception covers the services of an online platform that allows users to store copies of free-to-air TV programmes in private cloud storage spaces. AG Szpunar’s proposed answer was a mixed one: while cloud copying, in general, should be considered covered by the exception, the specific service offered by VCAST should not.

Case notes, Copyright, frontpage, online platform, private copying exception

Bibtex

Online publication{Quintais2017b, title = {AG Szpunar on VCAST: Copyright and the Cloud}, author = {Quintais, J. and Rendas, T.}, url = {http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2017/10/09/ag-szpunar-vcast-copyright-cloud/}, year = {1009}, date = {2017-10-09}, abstract = {On 7 September 2017, AG Szpunar delivered his opinion on Case C-265/16, VCAST. The case concerns the question of whether the private copying exception covers the services of an online platform that allows users to store copies of free-to-air TV programmes in private cloud storage spaces. AG Szpunar’s proposed answer was a mixed one: while cloud copying, in general, should be considered covered by the exception, the specific service offered by VCAST should not.}, keywords = {Case notes, Copyright, frontpage, online platform, private copying exception}, }

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 20 september 2016 (Van Beukering & Het Parool / Nederland) external link

Fahy, R. & Beer, K.E.A. de
European Human Right Cases, num: 1, 2017

Abstract

De zaak Van Beukering en Het Parool B.V. t. Nederland betreft de publicatie van een portret zonder toestemming van de geportretteerde. Het Parool had een artikel geplaatst over het strafproces inzake een rapper die werd verdacht van het plegen van een aantal misdrijven. Bij het artikel had Parool een foto geplaatst van de rapper. De foto was afkomstig uit een documentaire over de rapper “R.P.,” waar hij een aantal jaar eerder aan had meegewerkt. De documentaire werd in het artikel uitvoerig besproken. De documentaire stond op het moment van publicatie nog online. Het gaat in deze zaak om de vraag of Het Parool onrechtmatig heeft gehandeld door de foto van de rapper te publiceren. Het EHRM overweegt dat een afweging moet worden gemaakt tussen twee fundamentele rechten: het recht op eerbiediging van privéleven (art. 8 EVRM) van de rapper en het recht op vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) van Het Parool. Het Hof stelt vast dat de Hoge Raad geen onredelijke conclusie heeft getrokken door in dit geval art. 8 EVRM te laten prevaleren. Het Hof verklaart het verzoekschrift van Van Beukering en Het Parool niet-ontvankelijk.

annotatie, Art. 10 EVRM, Art. 8 EVRM, Case notes, portretrecht, recht op eerbiediging van privéleven, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Fahy2017, title = {Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 20 september 2016 (Van Beukering & Het Parool / Nederland)}, author = {Fahy, R. and Beer, K.E.A. de}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/EHRC_2017_1.pdf}, year = {2017}, date = {2017-01-24}, journal = {European Human Right Cases}, number = {1}, abstract = {De zaak Van Beukering en Het Parool B.V. t. Nederland betreft de publicatie van een portret zonder toestemming van de geportretteerde. Het Parool had een artikel geplaatst over het strafproces inzake een rapper die werd verdacht van het plegen van een aantal misdrijven. Bij het artikel had Parool een foto geplaatst van de rapper. De foto was afkomstig uit een documentaire over de rapper “R.P.,” waar hij een aantal jaar eerder aan had meegewerkt. De documentaire werd in het artikel uitvoerig besproken. De documentaire stond op het moment van publicatie nog online. Het gaat in deze zaak om de vraag of Het Parool onrechtmatig heeft gehandeld door de foto van de rapper te publiceren. Het EHRM overweegt dat een afweging moet worden gemaakt tussen twee fundamentele rechten: het recht op eerbiediging van privéleven (art. 8 EVRM) van de rapper en het recht op vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) van Het Parool. Het Hof stelt vast dat de Hoge Raad geen onredelijke conclusie heeft getrokken door in dit geval art. 8 EVRM te laten prevaleren. Het Hof verklaart het verzoekschrift van Van Beukering en Het Parool niet-ontvankelijk.}, keywords = {annotatie, Art. 10 EVRM, Art. 8 EVRM, Case notes, portretrecht, recht op eerbiediging van privéleven, Vrijheid van meningsuiting}, }