Annotatie bij Hoge Raad 12 december 2021 (SENA/Organisatoren Dance Events) external link

Auteursrecht, iss. : 2, num: 4, pp: 107-109, 2022

Abstract

De zaak draait om de hoogte van de billijke vergoeding voor openbaarmaking van commerciële fonogrammen tijdens dance-evenementen. De Hoge Raad bekrachtigt het arrest van het gerechtshof Den Haag, dat tot uitgangspunt had genomen dat tussen de ‘ticketprijs’ en de ‘prijs per bezoeker’ geen recht evenredig verband bestaat.

Annotaties, Auteursrecht, billijke vergoeding, frontpage, muziek, openbaarmaking

Bibtex

Article{nokey, title = {Annotatie bij Hoge Raad 12 december 2021 (SENA/Organisatoren Dance Events)}, author = {Poort, J.}, url = {https://www.ivir.nl/annotatie_auteursrecht_2022_2/}, year = {0607}, date = {2022-06-07}, journal = {Auteursrecht}, issue = {2}, number = {4}, abstract = {De zaak draait om de hoogte van de billijke vergoeding voor openbaarmaking van commerciële fonogrammen tijdens dance-evenementen. De Hoge Raad bekrachtigt het arrest van het gerechtshof Den Haag, dat tot uitgangspunt had genomen dat tussen de ‘ticketprijs’ en de ‘prijs per bezoeker’ geen recht evenredig verband bestaat.}, keywords = {Annotaties, Auteursrecht, billijke vergoeding, frontpage, muziek, openbaarmaking}, }

Annotatie bij Rb Amsterdam 1 november 2019 (Van Uem / De Persgroep) external link

AMI, num: 3-4, pp: 101-105, 2020

Annotaties, Auteursrecht, billijke vergoeding, freelancers, frontpage, Journalistiek

Bibtex

Article{Hugenholtz2020c, title = {Annotatie bij Rb Amsterdam 1 november 2019 (Van Uem / De Persgroep)}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_AMI_2020_3_4.pdf}, year = {0724}, date = {2020-07-24}, journal = {AMI}, number = {3-4}, keywords = {Annotaties, Auteursrecht, billijke vergoeding, freelancers, frontpage, Journalistiek}, }