Annotatie bij Hof Amsterdam 30 januari 2018 (Schaap / Gemeente Amsterdam) external link

AMI, vol. 2018, num: 2, pp: 89-90, 2018

Abstract

Vordering tegen de Gemeente Amsterdam tot plaatsing op de afgesproken locatie op de groenstrook langs de Theophile de Bockstraat in Amsterdam-Zuid door de maker Femke Schaap van het kunstwerk ‘Westland Wells’, ondanks hardnekkig verzet door de buurtbewoners tegen die plaatsing. Het hof is niet gebonden aan de belangenafweging die heeft geleid tot verlening van een omgevingsvergunning voor plaatsing op de afgesproken locatie. De gemeente is op grond van de overeenkomst van opdracht niet verplicht om het kunstwerk te plaatsen op de oorspronkelijk overeengekomen locatie, maar, gezien de strekking van de overeenkomst, wel tot plaatsing elders. De auteursrechtelijke grondslag ter onderbouwing van vordering is nu de contractuele grondslag is toegewezen niet meer van belang.

Auteursrecht, belangenafweging, frontpage, kunst, omgevingsvergunning

Bibtex

Article{Kabel2018b, title = {Annotatie bij Hof Amsterdam 30 januari 2018 (Schaap / Gemeente Amsterdam)}, author = {Kabel, J.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_AMI_2018_2-1.pdf}, year = {0419}, date = {2018-04-19}, journal = {AMI}, volume = {2018}, number = {2}, pages = {89-90}, abstract = {Vordering tegen de Gemeente Amsterdam tot plaatsing op de afgesproken locatie op de groenstrook langs de Theophile de Bockstraat in Amsterdam-Zuid door de maker Femke Schaap van het kunstwerk ‘Westland Wells’, ondanks hardnekkig verzet door de buurtbewoners tegen die plaatsing. Het hof is niet gebonden aan de belangenafweging die heeft geleid tot verlening van een omgevingsvergunning voor plaatsing op de afgesproken locatie. De gemeente is op grond van de overeenkomst van opdracht niet verplicht om het kunstwerk te plaatsen op de oorspronkelijk overeengekomen locatie, maar, gezien de strekking van de overeenkomst, wel tot plaatsing elders. De auteursrechtelijke grondslag ter onderbouwing van vordering is nu de contractuele grondslag is toegewezen niet meer van belang.}, keywords = {Auteursrecht, belangenafweging, frontpage, kunst, omgevingsvergunning}, }