‘Non, non, rien n’a changé’: Over vergoedingsaanspraken voor makers uit hoofde van exploitatiecontracten external link

van Gompel, S.
Auteursrecht, vol. 2021, num: 1, pp: 3-9, 2021

Abstract

‘Auteurs en artiesten profiteren nog weinig van Wet Auteurscontractenrecht’, zo luidt de titel van het persbericht van het WODC bij de publicatie van het evaluatierapport van genoemde wet in oktober 2020. Makers geven onder meer aan dat zij hun aanspraak op een billijke vergoeding (art. 25c lid 1 Aw) of de aanvullende billijke vergoeding bij exploitatiesucces (art. 25d Aw) niet durven in te roepen of te handhaven jegens exploitanten. Het is daarom de vraag of de vergoeding die makers van exploitanten ontvangen voor de contractueel verleende exploitatiebevoegdheid van hun werken wel altijd ‘billijk’ is. Mede in het licht van art. 18 e.v. DSM-richtlijn, die eveneens beogen een passende en evenredige vergoeding voor auteurs en uitvoerende kunstenaars in exploitatiecontracten te waarborgen, bespreekt dit artikel juridische en praktische maatregelen om makers makkelijker in staat te stellen hun vergoedingsaanspraken uit exploitatiecontracten te effectueren.

auteurscontractenrecht, Auteursrecht, frontpage, uitvoerende kunstenaars, vergoedingen

Bibtex

Article{vanGompel2021, title = {‘Non, non, rien n’a changé’: Over vergoedingsaanspraken voor makers uit hoofde van exploitatiecontracten}, author = {van Gompel, S.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Auteursrecht-2021-1.pdf}, year = {0429}, date = {2021-04-29}, journal = {Auteursrecht}, volume = {2021}, number = {1}, pages = {3-9}, abstract = {‘Auteurs en artiesten profiteren nog weinig van Wet Auteurscontractenrecht’, zo luidt de titel van het persbericht van het WODC bij de publicatie van het evaluatierapport van genoemde wet in oktober 2020. Makers geven onder meer aan dat zij hun aanspraak op een billijke vergoeding (art. 25c lid 1 Aw) of de aanvullende billijke vergoeding bij exploitatiesucces (art. 25d Aw) niet durven in te roepen of te handhaven jegens exploitanten. Het is daarom de vraag of de vergoeding die makers van exploitanten ontvangen voor de contractueel verleende exploitatiebevoegdheid van hun werken wel altijd ‘billijk’ is. Mede in het licht van art. 18 e.v. DSM-richtlijn, die eveneens beogen een passende en evenredige vergoeding voor auteurs en uitvoerende kunstenaars in exploitatiecontracten te waarborgen, bespreekt dit artikel juridische en praktische maatregelen om makers makkelijker in staat te stellen hun vergoedingsaanspraken uit exploitatiecontracten te effectueren.}, keywords = {auteurscontractenrecht, Auteursrecht, frontpage, uitvoerende kunstenaars, vergoedingen}, }

Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht: Eindrapport external link

van Gompel, S., Hugenholtz, P., Poort, J., Schumacher, L.D. & Visser, D.
2020

Abstract

Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), ministerie van Justitie & Veiligheid. Van de Wet Auteurscontractenrecht, die ten doel heeft om de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars te versterken, wordt in de praktijk nog weinig gebruik gemaakt. De Wet, die in 2015 als een nieuw onderdeel van de Auteurswet werd ingevoerd, belooft auteurs en artiesten die met exploitanten in zee gaan een ‘billijke vergoeding', geeft makers de kans om contracten open te breken en verbiedt oneerlijke contractsbepalingen. Auteurs en artiesten blijken maar zelden op de bepalingen van de Wet een beroep te doen. Daarbij lijkt de angst voor verlies aan opdrachten of om op een zwarte lijst te komen een belangrijke rol te spelen. Ook blijkt de door de Wet in het leven geroepen laagdrempelige geschillenprocedure nauwelijks te functioneren. Dit zijn enkele van de conclusies van een praktijkevaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht die door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC is uitgevoerd. See also the summary and conclusions in English at the link below.

auteurscontractenrecht, Auteursrecht, evaluatie, frontpage, wodc

Bibtex

Report{vanGompel2020b, title = {Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht: Eindrapport}, author = {van Gompel, S. and Hugenholtz, P. and Poort, J. and Schumacher, L.D. and Visser, D.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/evaluatie_wet_auteurscontractenrecht_2020.pdf https://www.wodc.nl/wodc-nieuws-2020/auteurscontractenrecht.aspx https://www.ivir.nl/publicaties/download/Evaluatie-ACR-Eindrapport-Summary-and-conclusions.pdf}, year = {1029}, date = {2020-10-29}, abstract = {Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), ministerie van Justitie & Veiligheid. Van de Wet Auteurscontractenrecht, die ten doel heeft om de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars te versterken, wordt in de praktijk nog weinig gebruik gemaakt. De Wet, die in 2015 als een nieuw onderdeel van de Auteurswet werd ingevoerd, belooft auteurs en artiesten die met exploitanten in zee gaan een ‘billijke vergoeding\', geeft makers de kans om contracten open te breken en verbiedt oneerlijke contractsbepalingen. Auteurs en artiesten blijken maar zelden op de bepalingen van de Wet een beroep te doen. Daarbij lijkt de angst voor verlies aan opdrachten of om op een zwarte lijst te komen een belangrijke rol te spelen. Ook blijkt de door de Wet in het leven geroepen laagdrempelige geschillenprocedure nauwelijks te functioneren. Dit zijn enkele van de conclusies van een praktijkevaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht die door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC is uitgevoerd. See also the summary and conclusions in English at the link below.}, keywords = {auteurscontractenrecht, Auteursrecht, evaluatie, frontpage, wodc}, }

Annotatie bij Geschillencommissie Auteurscontractenrecht 27 juli 2018 (Soof 2) external link

AMI, vol. 2018, num: 5, pp: 213-215, 2018

auteurscontractenrecht, Auteursrecht, film, frontpage, royalties

Bibtex

Article{Hugenholtz2018h, title = {Annotatie bij Geschillencommissie Auteurscontractenrecht 27 juli 2018 (Soof 2)}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_AMI_2018_5-1.pdf}, year = {1030}, date = {2018-10-30}, journal = {AMI}, volume = {2018}, number = {5}, pages = {213-215}, keywords = {auteurscontractenrecht, Auteursrecht, film, frontpage, royalties}, }