Annotatie bij Rb. Noord-Holland 23 mei 2019 external link

Computerrecht, vol. 2019, num: 4, pp: 267-273, 2019

Abstract

De rechtbank bakent de omvang van het inzagerecht af in overeenstemming met eerdere jurisprudentie, waarmee zij verwerkingsverantwoordelijke handvatten biedt voor die gevallen waarin zij zich geconfronteerd ziet met inzageverzoeken.

Annotaties, Art. 15 AVG, frontpage, gegevensbescherming, Privacy

Bibtex

Article{Mil2019c, title = {Annotatie bij Rb. Noord-Holland 23 mei 2019}, author = {Mil, J. van}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_CR_2019_4.pdf}, year = {0919}, date = {2019-09-19}, journal = {Computerrecht}, volume = {2019}, number = {4}, pages = {267-273}, abstract = {De rechtbank bakent de omvang van het inzagerecht af in overeenstemming met eerdere jurisprudentie, waarmee zij verwerkingsverantwoordelijke handvatten biedt voor die gevallen waarin zij zich geconfronteerd ziet met inzageverzoeken.}, keywords = {Annotaties, Art. 15 AVG, frontpage, gegevensbescherming, Privacy}, }