Christiaan Alberdingk Thijm

Publications

Kiezen uit twee hoogwaardige belangen

Alberdingk Thijm, Chr. A.

In: <em>Bodem kort geding</em>, Rechtbank Amsterdam, 2013, p. 169-175.<br /> Bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van de voorzitter van het Team Kort Gedingzaken van de rechtbank Amsterdam, mr. Sjoukje A. Rullmann op 11 oktober 2013.

24-03-2015

Kennisinstellingen en informatiebeleid. Lusten en lasten van de publieke taak

Alberdingk Thijm, Chr. A.

Hugenholtz, P.

Kabel, J.

Met medewerking van D.J.B. Bosscher.<br /> Amsterdam: Otto Cramwinckel 2001.

21-11-2001

Brief naar het front: nieuws en fair use

Alberdingk Thijm, Chr. A.

De Nederlandse regering heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar auteursrechtbeleid voor de komende jaren gepresenteerd. De regering volgt in grote lijnen het advies van de door haar benoemde commissie auteursrecht. Zoals bekend, heeft de commissie auteursrecht scherpe kritiek geuit op het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie. Het grootste bezwaar is dat op basis van het voorstel een groot aantal beperkingen op het auteursrecht moet worden geschrapt. In dit artikel wordt ingegaan op één van de met doorhaling bedreigde beperkingen, de nieuwsexceptie van artikel 15 Aw, en op het belangrijkste punt waarop de regering afwijkt van de commissie auteursrecht. De regering wenst het Amerikaanse fair use beginsel in de Auteurswet in tevoeren.

30-11-1999

Fair use: in weiter Ferne, so nah

Alberdingk Thijm, Chr. A.

Prof. mr. H. Cohen Jehoram heeft zich in reactie op het artikel ‘Fair use: het auteursrechtelijk evenwicht hersteld’ kritisch uitgelaten over het fair use beginsel. Alberdingk Thijm dient Cohen Jehoram in dit naschrift van repliek.

30-11-1999

Fair use: het auteursrechtelijk evenwicht hersteld

Alberdingk Thijm, Chr. A.

Het auteursrechtelijk evenwicht is verstoord. In dit artikel wordt betoogd dat de introductie van een flexibele open norm in de Auteurswet 1912 naar model van het Amerikaanse fair use beginsel de rechter beter in staat stelt met zowel de belangen van rechthebbenden als met de belangen van gebruikers rekening te houden. Opdat het auteursrecht op harmonieuze wijze het volgende millennium tegemoet kan treden.

30-11-1999

Handel in dode auteurs leidt tot vragen

Alberdingk Thijm, Chr. A.

Richtlijn 93/98/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (hierna: Duurrichtlijn) laat eindelijk van zich horen. Het dilemma waarmee uitgevers van ‘herlevende auteurs’ geconfronteerd worden - betalen of niet - wordt veroorzaakt door onduidelijk overgangsrecht. De vraag hoe moet worden gereageerd op de grootschalige herleving van rechten wordt niet beantwoord door de Duurrichtlijn, maar is aan de Lid-Staten zelf overgelaten. Het onvermijdelijke gevolg hiervan is vage interpretaties van een onduidelijke richtlijn, die per Lid-Staat aanzienlijk uiteenlopen. Het doel van dit artikel is meer duidelijkheid te creëren over de praktische betekenis van het Nederlandse overgangsrecht.

30-11-1999

More Publications