Lid Commissie Auteursrecht

Prof. Mireille van Eechoud is per 5 mei 2015 benoemd in de Commissie Auteursrecht. De Commissie Auteursrecht is een bij wet ingestelde commissie die de Minister van Justitie adviseert over auteursrechtaangelegenheden.

Zie hier de officiële bekendmaking in de Staatscourant.