Van databankindustrie naar data‑economie: 25 jaar Databankenwet

Abstract

Ooit was het idee dat een bijzonder beschermingsregime nodig was voor de jonge Europese databankindustrie: het sui generis recht. Met de Databankenwet kreeg ook Nederland er in 1999 dat volwaardig intellectueel eigendomsrecht bij. Fast forward twintig jaar, en we zien dat er een andere wind uit Brussel is gaan waaien: nieuwe wetgeving gericht op de ontwikkeling van de zogenaamde ‘data-economie’. Onder meer de Open datarichtlijn, Datagovernanceverordening en Dataverordening moeten bijdragen aan een interne markt waarin data zo vrij mogelijk kan stromen. Hoe verhoudt deze recente wetgeving tot de Databankrichtlijn? Dit artikel schetst hoe het sui generis recht langzaam uitgehold raakt.

Copyright, Database right

Bibtex

Article{nokey, title = {Van databankindustrie naar data‑economie: 25 jaar Databankenwet}, author = {van Eechoud, M. and Buijs, D.}, url = {https://www.ivir.nl/publications/van-databankindustrie-naar-data%e2%80%91economie-25-jaar-databankenwet/auteursrecht_2024_2/}, year = {2024}, date = {2024-06-04}, journal = {Auteursrecht}, issue = {2}, abstract = {Ooit was het idee dat een bijzonder beschermingsregime nodig was voor de jonge Europese databankindustrie: het sui generis recht. Met de Databankenwet kreeg ook Nederland er in 1999 dat volwaardig intellectueel eigendomsrecht bij. Fast forward twintig jaar, en we zien dat er een andere wind uit Brussel is gaan waaien: nieuwe wetgeving gericht op de ontwikkeling van de zogenaamde ‘data-economie’. Onder meer de Open datarichtlijn, Datagovernanceverordening en Dataverordening moeten bijdragen aan een interne markt waarin data zo vrij mogelijk kan stromen. Hoe verhoudt deze recente wetgeving tot de Databankrichtlijn? Dit artikel schetst hoe het sui generis recht langzaam uitgehold raakt.}, keywords = {Copyright, Database right}, }