Constitutional and administrative law

Dragstra, L.; Efthymiou, N.; Lange, R. de; Hins, A.

Bewerking 18e druk van Belinfante's 'Beginselen van het Nederlandse staatsrecht' Book

2015, (
Deventer, Wolters Kluwer 2015.<br />
<br />
Leerboek voor eerstejaars studenten rechtsgeleerdheid.
)
.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Any Colour You Like: the History (and Future?) of E.U. Communications Security Policy Presentation

14.10.2014, (
Draft paper prepared for IViR/Berkman Roundtable - 18 April 2014 - Last update July 28, 2014.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

W.F. Korthals Altes

Ons wrakingssysteem moet overboord: Een voorstel voor verandering Miscellaneous

2012.

Links | BibTeX

Dragstra, L.; Efthymiou, N.; Lange, R. de; Hins, A.

Bewerking van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht Book

17e druk, Kluwer, Deventer, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dragstra, L.; Efthymiou, N.; Lange, R. de; Hins, A.

Bewerking 16e druk van Belinfante’s ‘Beginselen van het Nederlandse staatsrecht Book

Kluwer , 2009.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 3 mei 2006 ((Dang / Stichting De Thuiskopie)) Miscellaneous

2006.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Constitutionele toetsing, proportionaliteit en Verhältnismäßigkeit Miscellaneous

2006.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Kroniek van het Nederlands en Europees staats- en institutioneel recht Journal Article

In: NJB, (10), pp. 491-500, 2006.

Abstract | Links | BibTeX