Miscellaneous

136 entries « 2 of 3 »

Vallbé, J.

Frameworks for Modeling Cognition and Decisions in Institutional Environments: A Data-Driven Approach Book

Springer, 2015, ISBN: 9789401794268.

Abstract | Links | BibTeX

M. Yefremova; J. Henderson; S.V. Yakovleva

Contract Law in Russia Book

Hart Publishing, Oxford, 2015, ISBN: 9781849462990.

Abstract | Links | BibTeX

W.F. Korthals Altes

De Monroe Price Moot Court Competition: een pleidooi Journal Article

In: Mediaforum, (1), pp. 20-21., 2015.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Any Colour You Like: the History (and Future?) of E.U. Communications Security Policy Presentation

14.10.2014, (
Draft paper prepared for IViR/Berkman Roundtable - 18 April 2014 - Last update July 28, 2014.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

(Ed.)

Jurist zelden betrokken Periodical

2014.

Abstract | Links | BibTeX

K. Irion

Delegation to independent regulatory authorities in the media sector: A paradigm shift through the lens of regulatory theory Miscellaneous

2014.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij EHRM 9 februari 2012 (Vejdeland / Sweden) Miscellaneous

2013, (
<a href="http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114416"><span style="color:#b22222;">Uitspraak</span></a>
)
.

BibTeX

A.J. Nieuwenhuis

The protection of artistic expression under article 10 of the European Convention on Human Rights Journal Article

In: Kunst und Recht, (3/4), pp. 110-116, 2013.

Links | BibTeX

A.J. Nieuwenhuis

Annotatie bij EHRM 13 juli 2012 (Mouvement Raëlien / Suisse) Miscellaneous

2013.

Links | BibTeX

W.F. Korthals Altes

Een (verdere) civilisering van het strafproces Miscellaneous

2013.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

Publicity Rights and Image Miscellaneous

2012, ISBN: ISBN 9781849460545.

Links | BibTeX

(Ed.)

Mag je alles op internet beweren waar je zin in hebt?, Miscellaneous

2012.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

De cliënt is altijd in de minderheid Presentation

Amsterdam, 01.11.2012.

Links | BibTeX

W.F. Korthals Altes

Ons wrakingssysteem moet overboord: Een voorstel voor verandering Miscellaneous

2012.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

Morele kortsluiting Journal Article

In: De Groene Amsterdammer, pp. 1-10, 2012.

Links | BibTeX

Dragstra, L.; Efthymiou, N.; Lange, R. de; Hins, A.

Bewerking van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht Book

17e druk, Kluwer, Deventer, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Akker, I.; Rutten, P.; van der Sloot, B.; van Eijk, N.; Poort, J.

Digitally binding: Examining the feasibility of charging a fixed price for e-books Technical Report

Amsterdam, 2012, (
Report commissioned by the Ministry of Education, Culture and Science (OC&W)

Originally published in Dutch as: Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek.
).

Abstract | Links | BibTeX

C.J. Angelopoulos

Amended Directive Extends the Term of Protection for Performers and Sound Recordings Journal Article

In: GRUR International, (11), pp. 987-989, 2011.

Links | BibTeX

J.P. Poort

Van maatstaf naar maatwerk: een korte geschiedenis van economische regulering Journal Article

In: Tijdschrift voor Toezicht, (4), pp. 27-44, 2011.

Links | BibTeX

Koopmans, C.; Marlet, G.; Woerkens, C. van; Poort, J.

Kilometerprijs en arbeidsmarkt Journal Article

In: Economisch Statistische Berichten, 95 (4591), pp. 502-504, 2011.

Links | BibTeX

(Ed.)

Hypotheek op corporatiebezit maakt rijksbegroting gezond Periodical

2011.

Links | BibTeX

(Ed.)

NVM misbruikt macht Funda Periodical

2011.

Links | BibTeX

(Ed.)

Alleen papier is een probleem Periodical

2011.

Links | BibTeX

Marlet, G.; Woerkens, C. van; Poort, J.

Verzilver het stenen dividend Journal Article

In: Economisch Statistische Berichten, 94 (4560), pp. 294-297., 2011.

Links | BibTeX

(Ed.)

Wantrouw minimumprijzen Periodical

2011.

Links | BibTeX

J.P. Poort

Mededingingseconomisch perspectief op het leerstuk van de doelbeperking: toepassing op het BIDS-arrest Journal Article

In: Nederlands tijdschrift voor Europees recht, (2), pp. 50-58, 2011.

Links | BibTeX

J.P. Poort

De prijs van een taxirit Journal Article

In: Tijdschrift Vervoerwetenschappen, (3), pp. 88-97, 2011.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

The ever growing complexity of regulating the information society Miscellaneous

2011.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

De vragen na het vonnis - Rechterlijke vrjiheid en de grenzen van de wet Journal Article

In: De Groene Amsterdammer, 2011.

Links | BibTeX

(Ed.)

Kunstbezuinigingen leiden tot lege zalen en tot jutlandisering Periodical

2011.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

Interview met hoogleraar informatierecht Egbert Dommering: 'Het verdacht maken van het recht is gevaarlijk Miscellaneous

2011.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

De brandende maatschappelijke vragen voor het informatierecht Journal Article

In: De Groene Amsterdammer, 2011.

Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

Annotatie bij Reclame Code Commissie 23 november 2010 Miscellaneous

2011.

Abstract | Links | BibTeX

(Ed.)

Met Europese verdrag voor Mensenrechten is niets mis Periodical

2011.

Abstract | Links | BibTeX

(Ed.)

Met Europese verdrag voor Mensenrechten is niets mis Periodical

2011.

Links | BibTeX

W.F. Korthals Altes

Aparte strafmaatzittingen Miscellaneous

2011.

Links | BibTeX

A.J. Nieuwenhuis

Kunst in Straatsburg: Een analyse van de jurisprudentie van het EHRM Journal Article

In: Mediaforum, (3), pp. 70-78., 2010.

Abstract | Links | BibTeX

T. McGonagle

Boekbespreking van 'The Language Question in Europe and Diverse Societies: Political, Legal and Social Perspectives' Miscellaneous

2010.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Interview bij Radio Amsterdam FM op 9 mei 2010 van 11.37-12.00. Miscellaneous

2010.

Links | BibTeX

T. McGonagle

Annotatie, The Islamic Headscarf Dilemma (Leyla Sahin / Turkey) Miscellaneous

2010.

Links | BibTeX

T. McGonagle

Annotatie, An Ode to Contextualisation Miscellaneous

2010.

Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

Annotatie bij College van Beroep 16 juli 2009 ((Pharma Nord / Stichting KAG)) Miscellaneous

2010.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

De toekomst van het informatierecht Miscellaneous

2010.

Links | BibTeX

(Ed.)

Enige beschouwingen over de regulering van informatiestromen Miscellaneous

2009.

Links | BibTeX

N.A.N.M. van Eijk

Scrappy's Electronics: niet goed, geld terug Journal Article

In: BTG Magazine, 2009 (66), pp. p. 14, 2009.

Links | BibTeX

S. Kulk; J.J.C. Kabel

Wie schrijft die blijft? De verhouding tussen uitgevers, redacteuren en hun schrijvers bij wijzigingen in het beleid van een uitgeversconcern Technical Report

2009.

Links | BibTeX

Dragstra, L.; Efthymiou, N.; Lange, R. de; Hins, A.

Bewerking 16e druk van Belinfante’s ‘Beginselen van het Nederlandse staatsrecht Book

Kluwer , 2009.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

De dader is een vreemde Miscellaneous

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Brinkman, A.C.A.; Dijk, L. van; Dute, J.C.J.; Friele, R.D.; Vervloet, M.; Kabel, J.

Evaluatie Reclamebesluit Geneesmiddelen Technical Report

2008, (
Den Haag: ZonMW 2008.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

De achtervolging van Prometheus Book

Otto Cramwinckel Uitgever, Amsterdam, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

136 entries « 2 of 3 »