Miscellaneous

130 entries « 2 of 3 »
Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij EHRM 9 februari 2012 (Vejdeland / Sweden)

2013, (
<a href="http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114416"><span style="color:#b22222;">Uitspraak</span></a>
)
.

BibTeX

Nieuwenhuis, A.

The protection of artistic expression under article 10 of the European Convention on Human Rights

Kunst und Recht, (3/4), pp. 110-116, 2013.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij EHRM 13 juli 2012 (Mouvement Raëlien / Suisse)

2013.

Links | BibTeX

Korthals Altes, W.

Een (verdere) civilisering van het strafproces

2013.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Publicity Rights and Image

2012, ISBN: ISBN 9781849460545.

Links | BibTeX

Mag je alles op internet beweren waar je zin in hebt?,

2012.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De cliënt is altijd in de minderheid

Amsterdam, 01.11.2012.

Links | BibTeX

Korthals Altes, W.

Ons wrakingssysteem moet overboord: Een voorstel voor verandering

2012.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Morele kortsluiting

De Groene Amsterdammer, pp. 1-10, 2012.

Links | BibTeX

Dragstra, L., Efthymiou, N., Hins, A., Lange, R. de

Bewerking van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

17e druk, Kluwer, Deventer, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Akker, I., Poort, J., Rutten, P., van der Sloot, B., van Eijk, N.

Digitally binding: Examining the feasibility of charging a fixed price for e-books

Amsterdam, 2012, (
Report commissioned by the Ministry of Education, Culture and Science (OC&W)

Originally published in Dutch as: Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek.
).

Abstract | Links | BibTeX

Angelopoulos, C.

Amended Directive Extends the Term of Protection for Performers and Sound Recordings

GRUR International, (11), pp. 987-989, 2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Van maatstaf naar maatwerk: een korte geschiedenis van economische regulering

Tijdschrift voor Toezicht, (4), pp. 27-44, 2011.

Links | BibTeX

Koopmans, C., Marlet, G., Poort, J., Woerkens, C. van

Kilometerprijs en arbeidsmarkt

Economisch Statistische Berichten, 95 (4591), pp. 502-504, 2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Hypotheek op corporatiebezit maakt rijksbegroting gezond

2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

NVM misbruikt macht Funda

2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Alleen papier is een probleem

2011.

Links | BibTeX

Marlet, G., Poort, J., Woerkens, C. van

Verzilver het stenen dividend

Economisch Statistische Berichten, 94 (4560), pp. 294-297., 2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Wantrouw minimumprijzen

2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Mededingingseconomisch perspectief op het leerstuk van de doelbeperking: toepassing op het BIDS-arrest

Nederlands tijdschrift voor Europees recht, (2), pp. 50-58, 2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

De prijs van een taxirit

Tijdschrift Vervoerwetenschappen, (3), pp. 88-97, 2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

The ever growing complexity of regulating the information society

2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De vragen na het vonnis - Rechterlijke vrjiheid en de grenzen van de wet

De Groene Amsterdammer, 2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Kunstbezuinigingen leiden tot lege zalen en tot jutlandisering

2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Interview met hoogleraar informatierecht Egbert Dommering: 'Het verdacht maken van het recht is gevaarlijk

2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De brandende maatschappelijke vragen voor het informatierecht

De Groene Amsterdammer, 2011.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Reclame Code Commissie 23 november 2010

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E., Hins, A., Lawson, R., Peters, J.

Met Europese verdrag voor Mensenrechten is niets mis

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E., Hins, A., Lawson, R., Peters, J.

Met Europese verdrag voor Mensenrechten is niets mis

2011.

Links | BibTeX

Korthals Altes, W.

Aparte strafmaatzittingen

2011.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Kunst in Straatsburg: Een analyse van de jurisprudentie van het EHRM

Mediaforum, (3), pp. 70-78., 2010.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Boekbespreking van 'The Language Question in Europe and Diverse Societies: Political, Legal and Social Perspectives'

2010.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Interview bij Radio Amsterdam FM op 9 mei 2010 van 11.37-12.00.

2010.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Annotatie, The Islamic Headscarf Dilemma (Leyla Sahin / Turkey)

2010.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Annotatie, An Ode to Contextualisation

2010.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij College van Beroep 16 juli 2009 ((Pharma Nord / Stichting KAG))

2010.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

De toekomst van het informatierecht

2010.

Links | BibTeX

Enige beschouwingen over de regulering van informatiestromen

2009.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Scrappy's Electronics: niet goed, geld terug

BTG Magazine, 2009 (66), pp. p. 14, 2009.

Links | BibTeX

Kabel, J., Kulk, S.

Wie schrijft die blijft? De verhouding tussen uitgevers, redacteuren en hun schrijvers bij wijzigingen in het beleid van een uitgeversconcern

2009.

Links | BibTeX

Dragstra, L., Efthymiou, N., Hins, A., Lange, R. de

Bewerking 16e druk van Belinfante’s ‘Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

Kluwer , 2009.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

De dader is een vreemde

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Brinkman, A.C.A., Dijk, L. van, Dute, J.C.J., Friele, R.D., Kabel, J., Vervloet, M.

Evaluatie Reclamebesluit Geneesmiddelen

2008, (
Den Haag: ZonMW 2008.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

De achtervolging van Prometheus

Otto Cramwinckel Uitgever, Amsterdam, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Audiovisuele mediadiensten en het internet

Ars Aequi, (07/08), pp. 549-555, 2008.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Van test naar waardering? Vergelijkend warenonderzoek in het internettijdperk

2008.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Hof van Justitie 8 november 2007 ((Ludwigs-Apotheke München Internationale Apotheke / Juers Pharma Import-Export GmbH))

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Reclamerecht en Oneerlijke Mededinging - Ontwikkelingen in 2006

IER, (4), pp. 203-209, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Reclame Code Commissie 21 december 2004 (STIVA / STAP)

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Reclame en oneerlijke mededinging 2005

IER, (2), pp. 57-77, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

130 entries « 2 of 3 »