Media law

391 entries « 8 of 8 »

A.W. Hins

Bespreking van "Medienfreiheit in der EU-Grundrechtscharta: Art. 10 EMRK ergänzen und modernisieren!" Miscellaneous

2003.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Co-Regulation of the Media in Europe: The Potential for Practice of an Intangible Idea Journal Article

In: IRIS Plus, vol. 2002, no. 10 , 2002.

Abstract | Links | BibTeX

N. Helberger

Access to technical bottleneck facilities: the new European approach Journal Article

In: Communications & Strategies, no. 2, pp. 33, 2002.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

Annotatie bij EHRM 28 juni 2001 (Verein gegen Tierfabriken / Zwitserland) Miscellaneous

2002.

Abstract | Links | BibTeX

(Ed.)

Strafklacht knevelt pers en politici Periodical

2002.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Legal Opinion of Professor Egbert Dommering, concerning the Freedom of the Press in relation to the numerous conflicts in and around the Company Presspublica between the government and the other shareholder, the management and the editors Presentation

18.05.2002, (
Presented in Warsaw, May 9 2002.
)
.

Links | BibTeX

T. McGonagle

Does the Existing Regulatory Framework for Television Apply to the New Media Journal Article

In: IRIS Plus (Supplement to IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory), no. 6, 2002.

Abstract | Links | BibTeX

N. Helberger

Brood en spelen - De implementatie van de evenementenlijst van artikel 3a van de Televisierichtlijn Journal Article

In: Mediaforum, no. 3, pp. 78-84, 2002.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Changing Aspects of Broadcasting: New Territory and New Challenges Journal Article

In: IRIS Plus (Supplement to IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory), vol. 2001, no. 10, 2002.

Abstract | Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

Kroniek van het Nederlandse mediarecht 1998-2001 Journal Article

In: Auteurs & Media, no. 3, pp. 337-352., 2001.

Links | BibTeX

T. McGonagle

Broadcasting Law and Practice in South East Europe Technical Report

2001.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Does the Existing Regulatory Framework for Television Apply to the New Media? Journal Article

In: IRIS Plus (Supplement to IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, vol. 2001, no. 6, 2001.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Een Tiroolse politieman of een Tiroolse privé detective? Over het internet en het mediarecht Miscellaneous

2001.

Abstract | Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

Kroniek van het Nederlandse mediarecht 1995-1998 Journal Article

In: Auteurs & Media, no. 3, pp. 213-223., 2001.

Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

Annotatie bij Hoge Raad 9 januari 2001 (uitlatingen Van Dijke) Miscellaneous

2001.

Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

De schadekant van het gelijk Journal Article

In: Mediaforum, no. 13, pp. 341-342, 2000.

Abstract | Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

Annotatie bij Hof Amsterdam 9 oktober 2000 (opheffing gijzeling journalist) Miscellaneous

2000.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

Manipulatie van nieuwsfoto's: wie weg is was niet gezien Journal Article

In: Mediaforum, no. 6, pp. 172-176, 2000.

Abstract | Links | BibTeX

(Ed.)

De consument mag nog steeds niet kiezen op de kabel Periodical

2000.

Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Annotatie bij Pres. Rb. Dordrecht 8 september 1998 (KPN / Kapitol) Miscellaneous

2000.

Abstract | Links | BibTeX

A.J. Nieuwenhuis

Annotatie bij Hof Amsterdam 4 januari 2000 (Danslessen) Miscellaneous

2000.

Abstract | Links | BibTeX

N. Helberger

Monaco - Developments in the Audiovisual Sector Miscellaneous

2000.

Abstract | Links | BibTeX

N. Helberger

Die Präzisierung des Sendestaatsprinzips in der Rechtsprechung des EuGH Journal Article

In: Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht, no. 1, pp. 50-60 , 2000.

Abstract | Links | BibTeX

N. Helberger

Liechtenstein - Developments in the Audiovisual Sector, Miscellaneous

2000.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

De publieke waarheid van Huibregtsen Miscellaneous

1999.

Links | BibTeX

A.J. Nieuwenhuis

Annotatie bij Rb. Arnhem 1 april 1999 (Salomonson / van de Bunt) Miscellaneous

1999.

Abstract | Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

Annotatie bij Rb. Amsterdam 28 oktober 1998 (Huibregtsen / De Volkskrant) Miscellaneous

1998.

Links | BibTeX

N.A.N.M. van Eijk

ONP voor de kabel Journal Article

In: Mediaforum, no. 9, pp. 1-7, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Advertising and Sponsorship Law - Problems of Regulating Partly Liberalised Markets Miscellaneous

1998.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

The Dutch System of Financing of Public Broadcasting Miscellaneous

1998.

Abstract | Links | BibTeX

Munoz Machado, S.; Lorenzo, R. de; van Eijk, N.

Cable television networks in Europe Miscellaneous

1998.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

The Dutch Audiovisual Landscape: An Interesting European Case Miscellaneous

1998.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

De Nederlandse kabel; rolwisseling of rolconflict Journal Article

In: Computerrecht, no. 3, pp. 95-101, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

De rechter en de verborgen camera: recente en eerdere rechtspraak Journal Article

In: AMI, no. 5, pp. 83-86., 1998.

Abstract | Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

De vrijheid van de media en de bescherming van de privacy na de dood van Diana Journal Article

In: 1998.

Abstract | Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

Journalistieke ethiek en recht Miscellaneous

1998.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Omroepvrijheid & overheidsbemoeienis: een vergelijkende studie naar de Nederlandse, Franse en Europese regels met betrekking tot toegangscriteria en programmavoorschriften voor de omroep Book

1992, (Proefschrift).

Links | BibTeX

Meij, J.M. de

De vrijheid en de verantwoordelijkheid van de pers: Een onderzoek naar de betekenis van de raad voor de journalistiek in het kader van de informatievrijheid Book

1975, (Proefschrift).

Links | BibTeX

(Ed.)

Kroniek over het tweede kwartaal 2012 Journal Article

In: Ars Aequi, pp. p. 7026-7027, 1970.

Links | BibTeX

Enserinck, P.A.

Overzicht van de bemoeiingen van het Staatsbedrijf der P.T.T. met den radio-omroep in Nederland van het begin af tot Mei 1940 Book

1945.

Links | BibTeX

Fokker, A.J.

Geschiedenis van de radio-wetgeving: Wetsontwerp, gewisselde stukken en beraadslagingen, alsmede maatregelen tot uitvoering Book

1930.

Links | BibTeX

391 entries « 8 of 8 »