Media law

361 entries « 4 of 8 »
McGonagle, T.

The Council of Europe's standards on access to the media for minorities: A tale of near misses and staggered successes

2012.

Links | BibTeX

Korthals Altes, W.

Annotatie bij EHRM 7 februari 2012 (Axel Springer / Duitsland)

2012.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De regulering van Elektronische ProgrammaGidsen: kiezen tussen exclusieve, inclusieve en compenserende neutraliteit

Computerrecht, (2), pp. 109-119, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Groothuis, M., Hins, A., Wiersma, C.

Persvrijheidsmonitor Nederland 2011

Uitgeverij AMB, Diemen, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Mag een krant een foto plaatsen van een verdachte die eerder voluit op tv was?

2012.

Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi Katern, (122), pp. 6873-6874, 2012.

Links | BibTeX

Breemen, J., Breemen, V., Helberger, N.

On the Regulator's Plate: Exposure Diversity in a Changing Media Environment

Journal of Information Policy, (1), pp. 370-377, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 24 mei 2011 (Mikkelsen & Christensen / Denemarken)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 14 september 2010 (Dink / Turkije)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Diversity by Design

Journal of Information Policy, (1), pp. 441-469, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Caution! You are now exercising editorial control! Exploring initiatives to raise the quality of User Created News, and their legal side-effects

Journalistica, (1), pp. 65-92, 2012.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

ACM onafhankelijk?

Nederlands Juristenblad, (44/45), pp. 2252, 2012.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

BlackBerry blackout

Mediaforum, (11/12), pp. 321, 2011.

Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi Katern, (121), pp. 6812-6813, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Korthals Altes, W.

Schoenmaker, blijf bij je leest!

2011.

Links | BibTeX

Bachet, T., Leurdijk, A., Nieuwenhuis, O., Nooren, P., van der Sloot, B., van Eijk, N.

Audiovisuele mediadistributie, bottlenecks en beleid: Agenderende studie naar potentiële bottlenecks voor distributie van televisie en audiovisuele content en beleidsopties

2011, (
TNO-rapport in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2 december 2011.
)
.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Net Neutrality and Audiovisual Services

IRIS Plus, (5), pp. 7-19, 2011.

Links | BibTeX

Akker, I., Poort, J., Rutten, P., van der Sloot, B., van Eijk, N.

Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek

Amsterdam, 2011, (
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OC&W, in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek
)
.

Links | BibTeX

Hins, A., Schuijt, G.

Kroniek van het Nederlandse mediarecht 2006-2011

Auteurs & Media, (3), pp. 287-305, 2011.

Links | BibTeX

Helberger, N.

Diversity label: exploring the potential and limits of a transparency approach to media diversity

Journal of Information Policy, (1), pp. 337-369, 2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij Hoge Raad 8 april 2011 (Pretium Telecom / Tros)

2011.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B., van Eijk, N.

How Television went digital in the Netherlands

Mapping Digital Media, pp. 1-20, 2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 6 oktober 2009 (Kuliś and Różycki/Polen)

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij EHRM 5 juli 2011 ((Wizerkaniuk / Polen))

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (120), pp. 6748-6749, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Hoge Raad 14 juni 2011 (Strafzaak De Hond)

2011.

Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, (119), pp. 6687-6688, 2011.

Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi Katern, (118), pp. 6620-6621, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Groothuis, M., Hins, A., Wiersma, C.

Persvrijheidsmonitor Nederland 2010

Diemen, 2011, ISBN: 9789079700318.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij EHRM 10 mei 2011 ((Mosley/Verenigd Koninkrijk))

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 9 april 2009

2011.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Media Literacy: No Longer the Shrinking Violet of European Audiovisual Media Regulation?

IRIS Plus, 2011 (3), pp. 7-27., 2011, (In: Media Literacy, IRIS Plus 2011-3.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

Janssen, K., Poort, J., Scavenius, E.

De publieke omroep en de creatieve sector

Amsterdam, 2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 14 september 2010 (Sanoma II)

2011.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

WikiLeaks: te actief voor een webhoster, te passief voor een journalistiek medium

NJB, (12), pp. 734-739, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Workshop Report

2011, (
In: IRIS Special: <em>Audiovisual Media Services without Frontiers - Implementing the Rules</em>, S. Nikoltchev (ed.), Strasbourg: European Audiovisual Observatory, 2006, p. 47-59.
)
.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Workshop Report: The Changing Hues of Political Expression in the Media

2011, (
In:  IRIS Special:<em> Political Debate and the Role of the Media - The Fragility of Free Speech</em>, S. Nikoltchev, red., Strasbourg:  European Audiovisual Observatory 2004, p. 1-30.
)
.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Jurisdiction over Broadcasters in Europe: Report on a Round-table Discussion'

2011, (
IRIS Special: <em>Jurisdiction over Broadcasters in Europe</em> - Report on a  Round-table Discussion & Selection of Background Materials.
)
.

Links | BibTeX

Korteweg, D.A., McGonagle, T.

The Digital Dividend: Opportunities and Obstacles

IRIS Plus, 2010 (6), 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, pp. 6562-6564, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Rb. Utrecht 22 april 2010 (Openbaar Ministerie / X)

2010.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Hof Amsterdam 23 november 2009 (Openbaar Ministerie / X)

2010.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, pp. 6512-6513, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Plurality of Political Opinions and the Concentration of Media

2010.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Publieke media op internet: zorgplicht en concurrentievervalsing

2010.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, pp. 6464-6465, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Kroniek Mediarecht

Ars Aequi, pp. 6402-6403, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

Angelopoulos, C.

Product Placement in European Audiovisual Productions

IRIS Plus, (3), pp. 1-21, 2010.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Promoting cultural diversity in the Irish broadcasting sector: an assessment of international standards and best practices with a view to their operationalisation in an Irish context

2010.

Abstract | Links | BibTeX

Beer, K.E.A. de, McGonagle, T.

A brave new media world? Een kritische blik op het nieuwe mediabeleid van de Raad van Europa

Mediaforum, (5), pp. 146-156, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

361 entries « 4 of 8 »