Copyright law

432 entries « 8 of 9 »
Hugenholtz, P.

The Implementation of Directive 2001/29/EC in The Netherlands

Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA), (206), pp. 117-147, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Copyright without Frontiers: is there a Future for the Satellite and Cable Directive?

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Not so silly after all - new hope for private copying

INDICARE Monitor, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

‘Van een auteursrechtelijk naar een privaatrechtelijk droit au respect bij vernietiging van werk

2005.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Rb. 's-Gravenhage 15 september 2004 ((Caris / EON))

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Arr. Rb. Amsterdam 20 oktober 2004 ((Tuijnman / Stichting Het Woningbedrijf Amsterdam))

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., Helberger, N.

Copyright Law and Consumer Protection

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Drexl, J., Kur, A., van Eechoud, M.

Alternatives to the Lex Protectionis as the Choice-of-Law Rule for Initial Ownership of Copyright

2005.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Overleefde territorialiteit: Grensoverschrijdende auteursrechtinbreuken onder de 'Rome II'-ontwerpverordening

AMI, (2), pp. 45-56, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

De toekomst van het auteursrecht: DRM met een vriendelijk gezicht?

Amsterdam, 18.02.2005.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Den Haag 16 september 2004 (Raedecker / NCC)

2005.

Links | BibTeX

Guibault, L.

A quand l'octroi de licences transfrontières pour l'utilisation de droits d'auteur et de droits voisins en Europe?’

Les Cahiers de Propriété Intellectuelle, 16 , pp. 189-208, 2004.

Links | BibTeX

Helberger, N.

It's not a right, silly! The private copying exception in practice’,

INDICARE Monitor, 2004.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Lessen uit de geschiedenis van het Auteursrecht

AMI, (5), pp. 157-167, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Verslag van een bijeenkomst georganiseerd dor het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) over het fotograferen van de Erasmusbrug

2004.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., Hugenholtz, P.

Copyright contract law: towards a statutory regulation?

2004.

Links | BibTeX

Guibault, L., Hugenholtz, P.

Auteurscontractenrecht: naar een wettelijke regeling?

2004.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Den Haag 11 september 2003 (Raedecker / NCC)

2004.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hoge Raad 19 december 2003 (Buma / KaZaA)

2004.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Auteursrecht contra informatievrijheid in Europa

2004.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij het Scientology-arrest

2003.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Is concurrentie tussen rechtenorganisaties wenselijk?

AMI, (5), pp. 203-206, 2003.

Links | BibTeX

Guibault, L.

The nature and scope of limitations and exceptions to copyright and neighbouring rights with regard to general interest missions for the transmission of knowledge: prospects for their adaptation to the digital environment

Copyright Bulletin, 2003.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hoge Raad 2 mei 2003 (Breekijzer-arrest)

2003.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P., Koelman, K.

Online Service Provider Liability for Copyright Infringement

2003.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof Leeuwarden 27 november 2002 (Wegener e.a./Hunter Select)

2003.

Links | BibTeX

Guibault, L.

The reprography levies across the European Union

2003.

Links | BibTeX

Schuijt, G., Visser, D.

Portretrecht voor iedereen

2003.

Abstract | Links | BibTeX

Geffen, S.J. van, Guibault, L., Hugenholtz, P.

The Future of Levies in a Digital Environment

2003.

Links | BibTeX

Guibault, L.

Le tir manqué de la Directive européenne sur le droit d'auteur dans la société de l'information,

Les Cahiers de Propriété Intellectuelle, (2), pp. 537-573, 2002.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hoge Raad 8 februari 2002 (EP Controls / Regulateurs Europa)

2002.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Rb. Maastricht 18 april 2002 (auteursrecht op parfum)

2002.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij Rb. Zwolle 21 november 2001 (Jelles / Gemeente Zwolle)

2002.

Links | BibTeX

Kabel, J.

‘De billijke vergoeding in het filmrecht: eindelijk gerechtigheid? Enkele opmerkingen bij de zaak Poppenk/NCF’

AMI, (2), pp. 29-33, 2002.

Links | BibTeX

Guibault, L.

Discussion paper on the question of Exceptions to and limitations on copyright and neighbouring rights in the digital era

2002.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Pres. Rb. Amsterdam 29 november 2001 (Kazaa / BUMA)

2002.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hoge Raad 29 juni 2001 (Impaq / Hasbro)

2002.

Links | BibTeX

Alberdingk Thijm, Chr. A.

Privacy vs. auteursrecht in een digitale omgeving

Sdu Uitgevers, Den Haag, 2002, ISBN: 9012094518.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Pres. Rb. Amsterdam 9 augustus 2001

2002.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

The Electronic Rights War. Who owns the rights to new digital uses of existing works of authorship?

IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, (4), pp. 1-9, 2001.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Pres. Rb. Utrecht 11 januari 2001, Pres. Rb. Utrecht 12 april 2001 en WIPO Administrative Panel Discussion 3 juni 2001 (ministers.nl, betuwe-route.nl, staten-generaal.com)

2001.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Pres. Utrecht 6 juli 2000 en Pres. Amsterdam 10 augustus 2000 (gezondslapen.nl en bravilor.nl)

2001.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof Amsterdam 11 januari 2001 (Elsevier / Gaos)

2001.

Links | BibTeX

Kabel, J.

‘Plaatjes vullen geen gaatjes’

2001.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Het scenario van artikel 45d Auteurswet: Ongevraagd, ongebruikt en onbegrepen

pp. , 2001.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

De ivoren toren en de kip met de gouden eieren. Contractonderzoek en uitgeefactiviteiten van universiteiten: oneerlijke concurrentie op de kennismarkt?

2001.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Auteursrechtelijke grenzen aan de vrijheid van de beeldende kunstenaar

2001.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Haalt de Auteurswet 2012?

2001.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Nieuw auteursrecht voor de eenentwintigste eeuw?

Computerrecht, (3), 2001.

Links | BibTeX

Helberger, N.

Urheber- und Nachbarrechtsschutz im audiovisuellen Sektor

Iris, (2), pp. 15, 2001.

Abstract | Links | BibTeX

432 entries « 8 of 9 »