Intellectual property

646 entries « 12 of 13 »

E.J. Dommering

Verslag van een bijeenkomst georganiseerd dor het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) over het fotograferen van de Erasmusbrug Technical Report

2004.

Abstract | Links | BibTeX

L. Guibault; P.B. Hugenholtz

Copyright contract law: towards a statutory regulation? Technical Report

2004.

Links | BibTeX

L. Guibault; P.B. Hugenholtz

Auteurscontractenrecht: naar een wettelijke regeling? Technical Report

2004.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Annotatie bij Hof Den Haag 11 september 2003 (Raedecker / NCC) Miscellaneous

2004.

Links | BibTeX

Senftleben, M.

Copyright, Limitations and the Three-step test. An Analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law PhD Thesis

2004.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Annotatie bij Hoge Raad 19 december 2003 (Buma / KaZaA) Miscellaneous

2004.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Auteursrecht contra informatievrijheid in Europa Miscellaneous

2004.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Annotatie bij het Scientology-arrest Miscellaneous

2003.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Is concurrentie tussen rechtenorganisaties wenselijk? Journal Article

In: AMI, no. 5, pp. 203-206, 2003.

Links | BibTeX

L. Guibault

The nature and scope of limitations and exceptions to copyright and neighbouring rights with regard to general interest missions for the transmission of knowledge: prospects for their adaptation to the digital environment Journal Article

In: Copyright Bulletin, 2003.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Annotatie bij Hoge Raad 2 mei 2003 (Breekijzer-arrest) Miscellaneous

2003.

Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud; O.L. van Daalen

Handhaving van intellectuele eigendomrechten Miscellaneous

2003.

Abstract | Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz; K.J. Koelman

Online Service Provider Liability for Copyright Infringement Technical Report

2003.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Annotatie bij Hof Leeuwarden 27 november 2002 (Wegener e.a./Hunter Select) Miscellaneous

2003.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Program Schedules, Event Data and Telephone Subscriber Listings under the Database Directive - The ‘Spin-Off’ Doctrine in the Netherlands and elsewhere in Europe Presentation

New York, 16.06.2003.

Abstract | Links | BibTeX

L. Guibault

The reprography levies across the European Union Technical Report

2003.

Links | BibTeX

D.J.G. Visser; G.A.I. Schuijt

Portretrecht voor iedereen Book

2003.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L.; Hugenholtz, P.; Geffen, S.J. van

The Future of Levies in a Digital Environment Technical Report

2003.

Links | BibTeX

L. Guibault

Le tir manqué de la Directive européenne sur le droit d'auteur dans la société de l'information, Journal Article

In: Les Cahiers de Propriété Intellectuelle, no. 2, pp. 537-573, 2002.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Annotatie bij Hoge Raad 8 februari 2002 (EP Controls / Regulateurs Europa) Miscellaneous

2002.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

De spin-off theorie uitgesponnen Journal Article

In: AMI, no. 5, pp. 161-166, 2002.

Abstract | Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Annotatie bij Rb. Maastricht 18 april 2002 (auteursrecht op parfum) Miscellaneous

2002.

Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

Annotatie bij Rb. Zwolle 21 november 2001 (Jelles / Gemeente Zwolle) Miscellaneous

2002.

Links | BibTeX

Vermunt, M.A.R.; Berghuis, M.; Guibault, L.; Hugenholtz, P.

Study on the conditions applicable to contracts relating to intellectual property in the European Union Technical Report

2002, (
Eindrapport, studie in opdracht van de EG, mei 2002.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

J.J.C. Kabel; E.J. Dommering; P.B. Hugenholtz

De overheid en het publiek domein van informatie voor wetenschappelijk onderzoek Miscellaneous

2002.

Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

‘De billijke vergoeding in het filmrecht: eindelijk gerechtigheid? Enkele opmerkingen bij de zaak Poppenk/NCF’ Journal Article

In: AMI, no. 2, pp. 29-33, 2002.

Links | BibTeX

L. Guibault

Discussion paper on the question of Exceptions to and limitations on copyright and neighbouring rights in the digital era Miscellaneous

2002.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Annotatie bij Pres. Rb. Amsterdam 29 november 2001 (Kazaa / BUMA) Miscellaneous

2002.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Annotatie bij Hoge Raad 29 juni 2001 (Impaq / Hasbro) Miscellaneous

2002.

Links | BibTeX

Alberdingk Thijm, Chr. A.

Privacy vs. auteursrecht in een digitale omgeving Book

Sdu Uitgevers, Den Haag, 2002, ISBN: 9012094518.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Annotatie bij Pres. Rb. Amsterdam 9 augustus 2001 Miscellaneous

2002.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

The Electronic Rights War. Who owns the rights to new digital uses of existing works of authorship? Journal Article

In: IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, no. 4, pp. 1-9, 2001.

Links | BibTeX

Kabel, J.; Alberdingk Thijm, Chr. A.; Hugenholtz, P.

Kennisinstellingen en informatiebeleid. Lusten en lasten van de publieke taak Technical Report

2001, (
Met medewerking van D.J.B. Bosscher.<br />
Amsterdam: Otto Cramwinckel 2001.
)
.

Links | BibTeX

S. Maurer; H.J. Onsrud; P.B. Hugenholtz

Europe's Database Experiment Journal Article

In: Science, vol. 294, pp. 789-790, 2001.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Annotatie bij Pres. Rb. Utrecht 11 januari 2001, Pres. Rb. Utrecht 12 april 2001 en WIPO Administrative Panel Discussion 3 juni 2001 (ministers.nl, betuwe-route.nl, staten-generaal.com) Miscellaneous

2001.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Annotatie bij Pres. Utrecht 6 juli 2000 en Pres. Amsterdam 10 augustus 2000 (gezondslapen.nl en bravilor.nl) Miscellaneous

2001.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Annotatie bij Hof Amsterdam 11 januari 2001 (Elsevier / Gaos) Miscellaneous

2001.

Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

‘Plaatjes vullen geen gaatjes’ Miscellaneous

2001.

Abstract | Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

Het scenario van artikel 45d Auteurswet: Ongevraagd, ongebruikt en onbegrepen Journal Article

In: pp. , 2001.

Abstract | Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

De ivoren toren en de kip met de gouden eieren. Contractonderzoek en uitgeefactiviteiten van universiteiten: oneerlijke concurrentie op de kennismarkt? Miscellaneous

2001.

Abstract | Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

Auteursrechtelijke grenzen aan de vrijheid van de beeldende kunstenaar Miscellaneous

2001.

Abstract | Links | BibTeX

N. Helberger; N.A.N.M. van Eijk; P.B. Hugenholtz

Study on the use of conditional access systems for reasons other than the protection of remuneration, to examine the legal and the economic implications within the Internal Market and the need of introducing specific legal protection Technical Report

2001.

Abstract | Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Elektronische handel en intellectuele eigendom Journal Article

In: WPNR, no. 6443, pp. 399-406, 2001.

Abstract | Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Haalt de Auteurswet 2012? Miscellaneous

2001.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

Nieuw auteursrecht voor de eenentwintigste eeuw? Journal Article

In: Computerrecht, no. 3, 2001.

Links | BibTeX

N. Helberger

Urheber- und Nachbarrechtsschutz im audiovisuellen Sektor Journal Article

In: Iris, no. 2, pp. 15, 2001.

Abstract | Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

Le droit d'auteur des journalistes Journal Article

In: Cahiers de Propriété Intellectuelle, no. 2, pp. 495-505., 2001.

Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Annotatie bij Hof Den Haag 21 december 2000 (De Telegraaf / NVM) Miscellaneous

2001.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Over cumulatie gesproken Journal Article

In: Bijblad bij De Industriële Eigendom, no. 7, pp. 240-242, 2001.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Brussels broddelwerk. Recht en krom in de auteursrechtrichtlijn Journal Article

In: AMI, no. 1, 2001.

Abstract | Links | BibTeX

646 entries « 12 of 13 »