Industrial property

58 entries « 2 of 2 »

Bakels, R.B.

Van software to erger: op zoek naar de grenzen van het octrooirecht Journal Article

In: IER, no. 4, pp. 213-221, 2004.

Links | BibTeX

Bakels, R.B.

Software: werkwijze of voortbrengsel? Journal Article

In: Bijblad bij de Industriële Eigendom, no. 10, pp. 428-434, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

Bakels, R.B.

Softwareoctrooien: een vanzelfsprekendheid of een gevaarlijke ontaarding? Journal Article

In: Computerrecht, no. 6, pp. 347-352, 2002.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.; Bakels, R.B.

The patentability of computer programs Technical Report

2002, (
Studie in opdracht van het Europees Parlement (april 2002).
)
.

Abstract | Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

‘Reclamerecht en oneerlijke mededinging’ Technical Report

no. 2, 2001.

Abstract | Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

Transborder Advertising and Unfair competition: Country of Origin v. Country of Destination? Clarification of the Resolution of the International League of Competition Law Miscellaneous

2001.

Abstract | Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

Oneerlijke mededinging en de vrijheid van wetenschappelijke informatievoorziening’ ((Hertel v. Zwitserland)) Technical Report

1999.

Abstract | Links | BibTeX

H. Cohen Jehoram

Cumulation of Protection in the EC Design Proposals Presentation

31.03.1998.

Links | BibTeX

58 entries « 2 of 2 »