Privacy

275 entries « 5 of 6 »
Zuiderveen Borgesius, F.

Behavioral Targeting: A European Legal Perspective

IEEE Security & Privacy, (1), pp. 82-85, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A.

PRISM: Obscured by Clouds or the Dark Side of the Moon?: How to Address Governmental Access to Cloud Data from Abroad

27.06.2013.

Links | BibTeX

Arnbak, A., van Hoboken, J.

Gespreksnotitie RTG 'praktijken, gevolgen en wettelijke kaders inzake het aftappen van persoonsgegevens'

25.06.2013.

Links | BibTeX

Arnbak, A., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Obscured by Clouds or How to Address Governmental Access to Cloud Data From Abroad

11.06.2013.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Commentaren op het nieuws dat Equens pingegevens wil gaan verkopen

2013.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 7 februari 2012 (Von Hannover / Duitsland) en EHRM 7 februari 2012 (Springer / Duitsland)

2013.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De nieuwe consumentenrechten in de Algemene verordening gegevensbescherming: vergeten worden, dataportabiliteit en profilering

Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, (6), pp. 250-259, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Margoni, T., Perry, M.

Deep Pockets, Packets, and Harbours: Never the Three Shall Meet

Ohio State Law Journal, (6), pp. 1196-1216., 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Bassi, E., Dos Santos, C., Fernádez Salmerón, D., van der Sloot, B., Tepina, P., Terwagne, C. de

LAPSI Policy Recommendation n.4: Privacy and Persional Data Protection

2013, (
LAPSI Working Group
)
.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Behavioral Targeting: Legal Developments in Europe and the Netherlands

06.12.2012.

Links | BibTeX

Arnbak, A., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Cloud Computing in Higher Education and Research Institutions and the USA Patriot Act

2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

From Data Minimization to Data Minimummization

2012, ISBN: 9783642304866.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Speech at the European Parliament: Interparliamentary Committee meeting: The reform of the EU Data Protection framework - Building trust in a digital and global world

02.11.2012.

Links | BibTeX

Arnbak, A., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Cloud diensten in hoger onderwijs en onderzoek en de USA Patriot Act

2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Wie niet weg is, is gezien: Google Street View en privacybescherming

Informatie, (9), pp. 14-18, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Privacy als empowerment: van pacificatiestrategie tot wapenwedloop

De Filosoof, (55), pp. 15-16, 2012.

Links | BibTeX

van Hoboken, J.

Het recht op vergetelheid: een oud recht in een verkeerd jasje

Privacy & Informatie, (3), pp. 126-127, 2012.

Links | BibTeX

van Hoboken, J.

The Right to be Forgotten and the Media Exception in the Proposed Data Protection Regulation

05.07.2012.

Links | BibTeX

Is heimelijk fotograferen van naakt ontucht of alleen privacyschending?

2012.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Persoonsgegevens als hedendaagse Kantharos

Mediaforum, (5), pp. 153, 2012, (
Opinie.
)
.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Naar een pathologie van privacyschendingen, of over het doel dat de middelen heiligt

Privacy & Informatie, (2), pp. 58-66, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Margoni, T.

Clarifying privacy in the Clouds

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Hijmans, H.

Nieuwe Europese regels voor privacy: commissie stelt pakket voor om gegevens ook in het informatietijdperk te beschermen

Nederlands tijdschrift voor Europees recht, (4), pp. 132-139., 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Boekbesprek van Property Rights in Personal Data: A European Perspective, N. Purtova

2012.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

DigiNotar: Lessons to be learnt

Ars Aequi, (2), pp. 80-82, 2012.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij Hoge Raad 9 september 2011

2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

On the fabrication of sausages, or of Open Government and Private Data

JeDEM, (2), pp. 1-16, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Privacy in het leven van ouderen

Geron, (4), pp. 53-55, 2012.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

What the European Commission owes 500 million Europeans

13.12.2011.

Links | BibTeX

Helberger, N., Kool, L., Plas, A. van der, van der Sloot, B., van Eijk, N.

Online tracking: questioning the power of informed consen

Info, (5), pp. 57-73, 2011, (
The paper aims to report the main findings of a study for the Dutch Regulatory Authority for the Telecommunications sector OPTA to explore how the new European "cookie rules" in the ePrivacy Directive impact on behavioral advertising practices via the storing and reading of cookies. The paper identifies the main dilemmas with the implementation of the new European rules. The Dutch case provides a valuable reality check also outside The Netherlands. Even before the amendment of the directive, The Netherlands already had an opt-in system in place. From the Dutch experience important lessons can be learned also for other European countries.
)
.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De wegen van Google zijn ondoorgrondelijk: over Street View en dataprotectie

Privacy & Informatie, (4), pp. 176-190, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 16 april 2009

2011.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Je geld of je gegevens. De keuze tussen privacybescherming en gratis internetdiensten

NJB, (23), pp. 1493-1496, 2011.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Het plaatsen van cookies ten behoeve van behavioural targeting vanuit privacyperspectief

Privacy & Informatie, (2), pp. 62-70, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Privacyrechten voor avatars: over normen en waarden in cyberspace

Privacy & Informatie, (6), pp. 296-302., 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

De nieuwe cookieregels: alwetende bedrijven en onwetende internetgebruikers?

Privacy & Informatie, (1), pp. 2-11, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Actieve openbaarmaking, bescherming van het privéleven en gegevensbescherming

Privacy & Informatie, (1), pp. 28-33, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N., van Hoboken, J.

Little Brother Is Tagging You - Legal and Policy Implications of Amateur Data Controllers

Computer Law International (CRi), (4), pp. 101-109., 2011.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Virtual Identity and Virtual Privacy: towards a Concept of Regulation by Analogy

eGov Präsenz, (1), pp. 41-43, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

VMC Studiemiddag

Mediaforum, (10), pp. 323-326, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B., Zuiderveen Borgesius, F.

De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-Privacyrichtlijn

Privacy & Informatie, (4), pp. 162-172, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Annotatie bij Rb. Milaan 24 februari 2010 (De Leon & Vivi Down / Google)

2010.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De privacyverklaring als onderdeel van een wederkerige overeenkomst

Privacy & Informatie, (3), pp. 106-109, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Recht op persoonsgegevens als zelfbeschikkingsrecht

2010.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 1 juli 2008 (Liberty / Verenigd Koninkrijk)

2010.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 14 juni 2007 (Hachette Filipacchi)

2010.

Abstract | Links | BibTeX

van Hoboken, J.

Het belang van privacy. Verwarring over het burgerrecht van de 21ste eeuw,

Open, (19), 2010.

Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Hof van Justitie EG 16 december 2008 ((Tietosuojavaltuutettu / Satakunnan Markkinapörssi Oy en Satamedia Oy))

2010.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens

Privacy & Informatie, (5), pp. 224-236, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Privacy als het zelfbeschikkingsrecht van de 21e eeuw

Mediaforum, (11/12), pp. 382-384, 2009.

Links | BibTeX

275 entries « 5 of 6 »