Fundamental rights

410 entries « 4 of 9 »
McGonagle, T.

Freedom of Expression of Minorities in the Digital Age: Staking Out a New Research Agenda

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe (JEMIE), (4), pp. 1-15, 2014.

Links | BibTeX

Dommering, E., van Eijk, N.

'Nederland veel te makkelijk met weggeven van privacy'

2014.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Digitale Grondrechten

De Gids, 200 jaar Grondwet, (2), pp. 20-21, 2014.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Staat moet privacy echt gaan beschermen

2014, (
15 maart 2014.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Liever een betere rente dan korting op een tuinbankje

2014.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 9 februari 2012 (Vedjeland e.a. / Zweden)

2014.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A.

9 Problems of Government Hacking: Why IT-Systems Deserve Constitutional Protection

2014.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

'Privacy hoort thuis in de boardroom': Hoe ga je om met consumentendata?

Tijdschrift voor Marketing, (1/2), pp. 19-21, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Annotatie bij EHRM 10 oktober 2013 (Delfi AS / Estland)

2014.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A.

ECHR Fast-Tracks Court Case on PRISM and TEMPORA (and VERYANGRYBIRDS?)

2014.

Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Vzr. Rb. Overijssel 30 augustus 2013 en 2 oktober 2013 (Pretium / Wegener)

2014.

Abstract | Links | BibTeX

Tsoutsanis, A.

Privacy and Piracy in Cyberspace: Justice for All

(12), pp. 952-956, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Irion, K., Luchetta, G.

Online Personal Data Processing and the EU Data Protection Reform. CEPS Digital Form Task Force Report

Brussels, 2014, ISBN: 9789461383020.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

The Politics of the EU Court Data Retention Opinion: End to Mass Surveillance?

2013.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Vrijheid van meningsuiting, groepsbelediging en haatzaaien

2013.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Féret en daarna

2013.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 14 februari 2012 (Romet / Nederland)

2013.

Links | BibTeX

Hijmans, H.

De nieuwe Europese privacywetgeving: stand van zaken bijna twee jaar na Commissievoorstel

Nederlands tijdschrift voor Europees recht, (10), pp. 346-351., 2013.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges

08.10.2013, (Expert paper, doc.no. MCM 2013(005), the Council of Europe Conference of Ministers responsible for Media and Information Society, 'Freedom of Expression and Democracy in the Digital Age: Opportunities, Rights, Responsibilities', Belgrade, 7-8 November 2013.).

Links | BibTeX

van Eijk, N.

The Diginotar Case: Internet Security is No Abstract Matter

Computers & Law Magazine of SCL, (6), pp. 1-2, 2013.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Het maatschappelijke debat na PRISM - vijftig open vragen over privacy

2013.

Links | BibTeX

Arnbak, A., van Hoboken, J.

De wind van Snowden in de Amerikaanse informatieparaplu

Mediaforum, (7/8), pp. 173, 2013.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Consent to Behavioural Targeting in European Law - What are the Policy Implications of Insights from Behavioural Economics?

30.07.2013.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Tussen feit en fictie, of over het recht om te trouwen en een gezin te stichten: een jurisprudentieanalyse van artikel 12 EVRm

NJCM-Bulletin, (3), pp. 361-380, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A., Asghari, H., Eeten, M.J.G. van, van Eijk, N.

Security Economics in the HTTPS Value Chain

11.07.2013, (
Paper peer-reviewed and presented at WEIS 2013, 3 June 2013.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Segmentação Comportamental, Do Not Track e o desenvolvimento jurídico europeu e holandês

poliTICs, (14), pp. 9-22, 2013.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Wilt u de totale informatie? Essay: PRISM en de informatieoorlog

De Groene Amsterdammer, (26), 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Behavioral Targeting: A European Legal Perspective

IEEE Security & Privacy, (1), pp. 82-85, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A.

PRISM: Obscured by Clouds or the Dark Side of the Moon?: How to Address Governmental Access to Cloud Data from Abroad

27.06.2013.

Links | BibTeX

Tsoutsanis, A.

Komt een vrouw bij de dokter, annotatie bij Hof Arnhem 18 september 2012 (A / B en Stichting Slachtoffers latrogene Nalatigheid)

Mediaforum, (5), pp. 136-139, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A., van Hoboken, J.

Gespreksnotitie RTG 'praktijken, gevolgen en wettelijke kaders inzake het aftappen van persoonsgegevens'

25.06.2013.

Links | BibTeX

Arnbak, A., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Obscured by Clouds or How to Address Governmental Access to Cloud Data From Abroad

11.06.2013.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Maris, Wanftidè, tuftamara en Wilders: enige tegenwerpingen

2013.

Links | BibTeX

Helberger, N.

Freedom of expression and the Dutch cookie-wall

04.06.2013.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Commentaren op het nieuws dat Equens pingegevens wil gaan verkopen

2013.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Het derde voorstel tot een 'technisch neutrale' wijziging van artikel 13 Gw

Ars Aequi, pp. 378-385, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 7 februari 2012 (Von Hannover / Duitsland) en EHRM 7 februari 2012 (Springer / Duitsland)

2013.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De nieuwe consumentenrechten in de Algemene verordening gegevensbescherming: vergeten worden, dataportabiliteit en profilering

Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, (6), pp. 250-259, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

De kernrechtbenadering bij de grondrechten3

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, (2), pp. 138-159, 2013.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks

International Journal of Consitutional Law, (1), pp. 153-174, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Vrijheid van meningsuiting en homofobe uitlatingen: rechtsvergelijkende bevindingen

Mediaforum, (5), pp. 154-161., 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Een onbestemde haat

2013.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Over de grens van de vrijheid van meningsuiting: theorie, rechtsvergelijking, discriminatie, pornografie

3e dr., Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2013, ISBN: 9789069167862.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Uitingsdelicten

3e dr., Deventer, Kluwer, 2013, ISBN: 9789013096682.

Links | BibTeX

Hins, A.

Boekbespreking van J.H. Gerards, 'EVRM - Algemene beginselen',

2013.

Abstract | Links | BibTeX

Bassi, E., Dos Santos, C., Fernádez Salmerón, D., van der Sloot, B., Tepina, P., Terwagne, C. de

LAPSI Policy Recommendation n.4: Privacy and Persional Data Protection

2013, (
LAPSI Working Group
)
.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Behavioral Targeting: Legal Developments in Europe and the Netherlands

06.12.2012.

Links | BibTeX

Arnbak, A., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Cloud Computing in Higher Education and Research Institutions and the USA Patriot Act

2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B., Zuiderveen Borgesius, F.

Google's Dead End, or: on Street View and the Right to Data Protection: An analysis of Google Street View's compatibility with EU data protection law

Computer Law Review International, (4), pp. 103-109, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

From Data Minimization to Data Minimummization

2012, ISBN: 9783642304866.

Abstract | Links | BibTeX

410 entries « 4 of 9 »