Fundamental rights

630 entries « 10 of 13 »

van der Sloot, B.

On the fabrication of sausages, or of Open Government and Private Data Journal Article

In: JeDEM, no. 2, pp. 1-16, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Privacy in het leven van ouderen Journal Article

In: Geron, no. 4, pp. 53-55, 2012.

Links | BibTeX

A.M. Arnbak

What the European Commission owes 500 million Europeans Presentation

13.12.2011.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

Annotatie bij Hoge Raad 17 juni 2011 Miscellaneous

2011.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De koning is dood, lang leve Henk en Ingrid! Journal Article

In: NJB, no. 35, pp. 2368-2369, 2011.

Links | BibTeX

A.W. Hins

Computercriminaliteit en historisch besef Journal Article

In: Mediaforum, no. 10, pp. 309, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting en de elektronische media Technical Report

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Kool, L.; Plas, A. van der; van Eijk, N.; van der Sloot, B.; Helberger, N.

Online tracking: questioning the power of informed consen Journal Article

In: Info, no. 5, pp. 57-73, 2011, (
The paper aims to report the main findings of a study for the Dutch Regulatory Authority for the Telecommunications sector OPTA to explore how the new European "cookie rules" in the ePrivacy Directive impact on behavioral advertising practices via the storing and reading of cookies. The paper identifies the main dilemmas with the implementation of the new European rules. The Dutch case provides a valuable reality check also outside The Netherlands. Even before the amendment of the directive, The Netherlands already had an opt-in system in place. From the Dutch experience important lessons can be learned also for other European countries.
)
.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De wegen van Google zijn ondoorgrondelijk: over Street View en dataprotectie Journal Article

In: Privacy & Informatie, no. 4, pp. 176-190, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Annotatie bij EHRM 3 februari 2009 (Women on Waves / Portugal) Miscellaneous

2011.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Annotatie bij EHRM 27 juli 2010 (Akzu / Turkije) Miscellaneous

2011.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij ABRvS 19 januari 2011 ((Stichting Ontmoetingsruimte De Linkse Kerk/B&W van Leiden)) Miscellaneous

2011.

Abstract | Links | BibTeX

A.J. Nieuwenhuis

Uitbreiding van de nationale grondrechtencanon? Over de opname van nieuwe grondrechten in de Grondwet, Journal Article

In: Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, no. 3, pp. 254-264, 2011.

Links | BibTeX

A.J. Nieuwenhuis

Achtergrond en huidige betekenis van het verbod van voorafgaand verlof Journal Article

In: NJCM-Bulletin, no. 1, pp. 24-43, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Annotatie bij EHRM 16 april 2009 Miscellaneous

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Marlet, G.; Woerkens, C. van; Poort, J.

De waarde van cultuur voor de stad Miscellaneous

2011, (
Inleiding.
)
.

Links | BibTeX

(Ed.)

In Frankrijk zou Wilders niet zijn weggekomen Periodical

2011.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Autoriteit Journal Article

In: Scribe et Impera, no. 2, pp. 8-10, 2011.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Je geld of je gegevens. De keuze tussen privacybescherming en gratis internetdiensten Journal Article

In: NJB, no. 23, pp. 1493-1496, 2011.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Interview met Bart van der Sloot: Constant een levensteken. Leren omgaan met de sociale media Miscellaneous

2011, (
13 mei 2011
)
.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

Waar de Commissie Gelijke Behandeling al niet goed voor is, Reactie op 'Mag Elsevier reacties verwijderen van webbezoekers vanwege hun politieke kleur?' Miscellaneous

2011.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

Een nieuw voorstel tot aanpassing van de grondwet Journal Article

In: Computerrecht, no. 3, pp. 52-55, 2011.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Het plaatsen van cookies ten behoeve van behavioural targeting vanuit privacyperspectief Journal Article

In: Privacy & Informatie, no. 2, pp. 62-70, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Privacyrechten voor avatars: over normen en waarden in cyberspace Journal Article

In: Privacy & Informatie, no. 6, pp. 296-302., 2011.

Abstract | Links | BibTeX

E.H. Janssen; A.J. Nieuwenhuis

De onduidelijke verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie: Een analyse van de groepsbelediging en het haatzaaien Journal Article

In: Mediaforum, no. 4, pp. 94-104, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

F.J. Zuiderveen Borgesius

De nieuwe cookieregels: alwetende bedrijven en onwetende internetgebruikers? Journal Article

In: Privacy & Informatie, no. 1, pp. 2-11, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

Actieve openbaarmaking, bescherming van het privéleven en gegevensbescherming Journal Article

In: Privacy & Informatie, no. 1, pp. 28-33, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

J.V.J. van Hoboken; N. Helberger

Little Brother Is Tagging You - Legal and Policy Implications of Amateur Data Controllers Journal Article

In: Computer Law International (CRi), no. 4, pp. 101-109., 2011.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Virtual Identity and Virtual Privacy: towards a Concept of Regulation by Analogy Journal Article

In: eGov Präsenz, no. 1, pp. 41-43, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Sakulin, W.

Trademark Protection and Freedom of Expression: An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law Book

2011, ISBN: 9789041134158.

BibTeX

F.J. Zuiderveen Borgesius

VMC Studiemiddag Journal Article

In: Mediaforum, no. 10, pp. 323-326, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Zwijgen is zilver, wraken is goud; De tunnelvisie van het OM in het Wildersproces Journal Article

In: De Groene Amsterdammer, no. 44, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.; van der Sloot, B.

De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-Privacyrichtlijn Journal Article

In: Privacy & Informatie, no. 4, pp. 162-172, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

De dubbele moraal van het groepsbeledigen in cartoons: Een fictieve redevoering ter gelegenheid van het niet op 30 september gevierde vijfjarige jubileum van de Deense cartoonrellen (9/30) Journal Article

In: NJB, no. 35, pp. 2264-2268, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Us and them Presentation

06.10.2010.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Annotatie bij EHRM 20 april 2010 (Le Pen) Miscellaneous

2010.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Annotatie bij Rb. Milaan 24 februari 2010 (De Leon & Vivi Down / Google) Miscellaneous

2010.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De privacyverklaring als onderdeel van een wederkerige overeenkomst Journal Article

In: Privacy & Informatie, no. 3, pp. 106-109, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

(Ed.)

Prima, al die 'foute' kranten op internet: Met deze zoekinstrumenten kan een ontginning van bronnen plaatsvinden die hiervoor ongekend was Periodical

2010.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Recht op persoonsgegevens als zelfbeschikkingsrecht Miscellaneous

2010.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Annotatie bij EHRM 1 juli 2008 (Liberty / Verenigd Koninkrijk) Miscellaneous

2010.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Annotatie bij EHRM 14 juni 2007 (Hachette Filipacchi) Miscellaneous

2010.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Annotatie bij EHRM 5 maart 2009 (Hachette Fillipachi en Société de Conception de Presse / Frankrijk) Miscellaneous

2010.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Polarisatie is eindig Presentation

27.07.2010.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Annotatie bij EHRM 12 januari 2010 (Gillian en Quinton / Verenigd Koninkrijk) Miscellaneous

2010.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De verantwoordelijkheid voorbij: de ISP als verlengstuk van de overheid Journal Article

In: Mediaforum, no. 5, pp. 157-161, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

J.V.J. van Hoboken

Het belang van privacy. Verwarring over het burgerrecht van de 21ste eeuw, Journal Article

In: Open, no. 19, 2010.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

Annotatie bij EHRM 14 april 2009 (Társaság a Szabadságjogokért / Hongarije) Miscellaneous

2010.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Annotatie bij EHRM 6 mei 2003 (Appleby / Verenigk Koninkrijk) Miscellaneous

2010.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Juridische megalomanie, of over wat het recht vermag Journal Article

In: Scribe et Impera, 2010.

Links | BibTeX

630 entries « 10 of 13 »