Fundamental rights

410 entries « 1 of 9 »
Heijer, M. den, Hins, A., Nieuwenhuis, A.

Hoofdstukken Grondrechten

4e dr., Ars Aequi Libri, 2017, ISBN: 9789069168838.

Abstract | BibTeX

Oostveen, M.

Identifiability and the applicability of data protection to big data

International Data Privacy Law, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Annotatie bij EHRM 2 februari 2016 (MTE en Index.hu / Hongarije)

European Human Rights Cases, (7), 2016.

Links | BibTeX

Bartl, M., Irion, K., Yakovleva, S.

Trade and privacy: complicated bedfellows? How to achieve data protection-proof free trade agreements

2016.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Editorial

2016.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Is Tax Data Sensitive Data? Case note GSB v. Switzerland, ECHR 22 December 2015

2016.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Annotatie bij EHRM 19 januari 2016 (Kalda / Estland)

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Eskens, S.

Annotatie bij EHRM 4 december 2015 (Roman Zakharov/Rusland)

Computerrecht, 2016 (3), pp. 178-189, 2016.

Links | BibTeX

Eskens, S.

Netherlands: New Notification Obligations and Fines under the Dutch Data Protection Act

European Data Protection Law Review, 2 (2), pp. 224-226, 2016.

Links | BibTeX

Irion, K., Yakovleva, S.

The Best of Both Worlds? Free Trade in Services and EU Law on Privacy and Data Protection

European Data Protection Law Review, (2), pp. 191-208., 2016, (
Prepublication version of the article.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

Kannekens, E., van Eijk, N.

Oneerlijke handelspraktijken: alternatief voor privacyhandhaving

Mediaforum, (4), pp. 102-109., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Privacy van consumenten

2016.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Chefsache: Bestuurders aansprakelijk na ernstige cyberaanval

2016.

Links | BibTeX

Angelopoulos, C., Brody, A., Hins, A., Hugenholtz, P., Margoni, T., McGonagle, T., van Daalen, O., van Hoboken, J.

Study of fundamental rights limitations for online enforcement through self-regulation

2016, (Study supported by the Open Society Foundations, 96 pp.
)
.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Betere waarborgen voor de werkwijze van inlichtingendiensten

Ars Aequi, (juni), pp. 436-439., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Access to Personal Data and the Right to Good Governance during Asylum Procedures after the CJEU's YS. and M. and S. judgment (C-141/12 and C-372/12)

European Journal of Migration and Law, (2-3), pp. 259-272., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Daalen, O.

Het Schrems/Facebook-arrest en de gevolgen voor internationale doorgifte

Nederlands tijdschrift voor Europees recht, (3), pp. 75-80., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

'Rechtspraak moet wennen aan nieuwe techniek'

De Ingenieur, (juni), pp. 28-30., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Inzage in de minuten van de asielprocedure: persoonsgegevens of geen persoonsgegevens? HvJEU, Y.S. en M. en S. tegen Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12 en C-373/12)

Asiel en Migrantenrecht, (7), 2016.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Informed Consent. We Can Do Better to Defend Privacy

IEEE Security & Privacy, (2), pp. 103-107., 2016, (
Informed consent as a means to protect privacy is flawed, especially when considering the privacy problems of behavioral targeting. Policymakers should pay more attention to a combined approach that both protects and empowers individuals.
)
.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Big data is de hype voorbij: Nieuwe regelgeving leidt tot realistischer beeld

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Hof Amsterdam 9 maart 2016 (strafzaak verbod op groepsbelediging)

2016.

Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Mensen aanwijzen maar niet bij naam noemen: behavioural targeting, persoonsgegevens en de nieuwe Privacyverordening

Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, (2), pp. 54-66., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Een normatief toetsingskader voor gegevensverwerking

NJB, (22), pp. 1528-1533., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

Op zoek naar de risicoburger

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Eskens, S., Kool, L., Timmer, J., Van Est, R.

Beyond control: Exploratory study on the discourse in Silicon Valley about consumer privacy in the Internet of Things

Rathenau Instituut 2016.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Nieuw toezicht: Stortvloed aan data schreeuwt om ingrijpen

2016.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Introduction of Special Issue: Privacy, ethics and information technology

Ethics and Information Technology Journal, (1), pp. 1-7., 2016, (
Also guest editor of this special issue of <em>Ethics and Information Technology Journal.</em>
)
.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Editorial

European Data Protection Law Review, (1), pp. 1-10., 2016.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Machtsstrijd over persoonsgegevens: De zaak Schrems v. Data Protection Commissioner van het Europees Hof van Justitie

Ars Aequi, (april), pp. 248-252., 2016, (
Opinie.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Annotatie bij EHRM 22 december 2015 (G.S.B. / Zwitersland)

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Brakel, R. van, Broeders, D., Schrijvers, E., van der Sloot, B.

Big Data in een vrije en veilige samenleving

2016, (
WRR-rapport, Amsterdam University Press, Amsterdam 2016.<br />
ISBN: 9789462983571.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Nieuw toezicht op inlichtingendiensten gebrekkig

2016.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

The Individual in the Big Data Era: Moving towards an Agent-Based Privacy Paradigm

2016, (
In: <em>Exploring the boundaries of Big Data</em>, B. van der Sloot, D. Broeders & E. Schrijvers (eds.), Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, pp. 177-203.
)
.

Links | BibTeX

Broeders, D., Schrijvers, E., van der Sloot, B.

Introduction: Exploring the Boundaries of Big Data

2016, (
In:<em> Exploring the boundaries of Big Data</em>, B. van der Sloot, D. Broeders & E. Schrijvers (eds.), Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, pp. 11-23.
)
.

Links | BibTeX

Broeders, D., Schrijvers, E., van der Sloot, B.

Exploring the boundaries of Big Data

2016, (
Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, 286 pp.<br />
ISBN: 9789462983588.
)
.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Privacy en veiligheid in Europa

2016.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Kunst en belediging: sleutelroman en karikatuur

Mediaforum, (1), pp. 2-11., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Eskens, S.

Profiling the European Citizen in the Internet of Things: How Will the General Data Protection Regulation Apply to this Form of Personal Data Processing, and How Should It?

University of Amsterdam, 2016.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Katalysator die privacy volwassen maakt

2016.

Links | BibTeX

Irion, K., McGonagle, T., van Eijk, N.

Smart TV and data protection - Introduction

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A.

Zwarte markt: Speltheorie in plaats van recht en ethiek

2016.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Blockchain: Recht en cultuur bepalen succes fintech

2016.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Datamining: Tussen technologie en democratie bij verkiezingen

2016.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

FBI vs Apple: Gevecht om de macht woedt in digitale wereld

2016.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Het meningloze tijdperk

2016.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Annotatie bij EHRM 20 oktober 2015 (Pentikäinen / Finland)

2016.

Links | BibTeX

Hins, A.

EHRM geeft voorrang aan bescherming van persoonsgegevens

2016.

Links | BibTeX

Hins, A.

Zo'n huisbezoek is niet zo onschuldig als het lijkt

2016.

Links | BibTeX

Irion, K.

A special regard: The Court of Justice and the fundamental rights to privacy and data protection

Faber, (Ed.): Nomos, 2016, (
In: Festschrift für Wolfhard Kohte, Faber et al (eds.), Baden-Baden: Nomos, forthcoming 2016.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

410 entries « 1 of 9 »