Freedom of information

51 entries « 1 of 2 »
van Eechoud, M.

Schriftelijke inbreng Rondetafelgesprek wijziging Handelsregisterwet

2019, (Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat, Tweede Kamer).

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Wetsvoorstel open overheid nadert eindstreep

Mediaforum, 2019 (1), pp. 1, 2019.

Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Afd. bestuursrechtspraak Raad van State 25 oktober 2017 (Minister van Veiligheid en Justitie / NOS e.a.)

Mediaforum, 2018 (1), pp. 22-23, 2018.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Standards for Independent Oversight: The European Perspective

Bulk Collection: Systematic Government Access to Private-Sector Data, Chapter 20, pp. 381-393, 2017, (In: Bulk Collection: Systematic Government Access to Private-Sector Data, ed. F.H. Cate & J.X. Dempsey, Oxford University Press, 2017, ISBN: 9780190685515.).

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Van openbaarheid naar hergebruik van overheidsinformatie: Of een vaarwel aan het sociaal contract

NJB, (36), pp. 2537-2543., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M., Zuiderveen Borgesius, F.

Open Data, Privacy, and Fair Information Principles: Towards a Balancing Framework

2015.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Making Access to Government Data Work

Masaryk University Journal of Law and Technology, (2), 2015.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Kruisende wegen: Auteursrecht in het wetsvoorstel Open Overheid

AMI, (3), pp. 75-83., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

De Wob krijgt een broertje: Wet hergebruik van overheidsinformatie

Mediaforum, (2), pp. 49., 2015.

Links | BibTeX

Hins, A.

Het 'Wetsvoorstel open overheid' in het licht van artikel 10 EVRM

Mediaforum, (4), pp. 110-113, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Vzr. Rb. Midden-Nederland 11 september 2014 (RTL / Minister van Financiën)

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Salamanca, O., van Eechoud, M.

Open legal data for Europe

2014.

Abstract | Links | BibTeX

Jasserand, C.A.

Public Sector Information and Audiovisual Archives

IRIS Plus, (5), 2014.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Hergebruik herschikt

Mediaforum, (4), pp. 106-109, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

De toegang tot overheidsinformatie

2013.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Open overheidsinformatie: Toegang de sleutel, licenties het slot?

2013.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Government Works

pp. 141-175, 2012, ISBN: 9789086920372, (Chapter in: A century of Dutch copyright law: auteurswet 1912-2012, Hugenholtz, P.B., Quaedvlieg, A. & Visser, D., eds., 2012.).

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

LAPSI Policy Recommendations on Rights of Access to Public Sector Information

2012.

Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij ABRvS 12 oktober 2011 (RTL / Minister van Algemene Zaken)

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Accessing and Licensing Government Data under Open Access Conditons

Amsterdam, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Public Sector Information & Data Protection: A plea for personal privacy settings for the re-use of PSI

Informatica e Diritto, (1-2), pp. 219-236, 2011.

Links | BibTeX

Angelopoulos, C., Guibault, L., van Eechoud, M.

Friends or Foes? Creative Commons, Freedom of Information Law and the European Union Framework for Reuse of Public Sector Information

2011.

Links | BibTeX

Hins, A.

De WOB op de schop

Ars Aequi, (5), pp. 334-335, 2011.

Links | BibTeX

Hins, A., Nieuwenhuis, A.

Openbaarheid van documenten als grondrecht

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij ABRvs 3 maart 2010 ((Moeders van Srebrenica / Minister van Defensie))

2010.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij EHRM 14 april 2009 ((Társaság a Szabadságjogokért / Hongarije))

2010.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 29 april 2009 (B&W Amsterdam / Landmark)

2010.

Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij HvJEG 1 juli 2008 ((Turco t. Raad van de EU))

2009.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P., van Eechoud, M., van Eijk, N.

Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet?

2008.

Links | BibTeX

Hins, A.

Eens openbaar, altijd openbaar? Over de status van uitgelekte informatie

2008.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Het hergebruikregime voor overheidsinformatie in de Wob: een tussenstand

Mediaforum, (1), pp. 2-10, 2008.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Creative commons licensing for public sector information: Opportunities and pitfalls

2007.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Commercialization of public sector information. Delineating the issues

2007.

Links | BibTeX

Hins, A.

De Wob en het Kabinet van de Koningin

Mediaforum, (7/8), pp. 223-227, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A., Voorhoof, D.

Access to State-Held Information as a Fundamental Right under the European Convention on Human Rights

European Constitutional Law Review (EuConst), (1), pp. 114-126, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Vz. Rb. Amsterdam 1 november 2006 ((Vereniging Liberaal Democratische Partij / Stichting Instituut voor Publiek en Politiek))

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J., van Eechoud, M.

Exclusiviteit en openbaarheid van ruimtelijke informatievoorziening

2006.

Links | BibTeX

Hins, A.

Openbaarheid van bestuur krijgt steun uit Straatsburg

NJB, (38), pp. 2185-2186, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Ekker, A., Haeck, J.F., Hins, A., Meij, J.M. de, Wopereis, W.M.

Toegang tot rechterlijke uitspraken

(4), 2006, (
Rapport van de VMC-studiecommissie Openbaarheid van rechtspraak, bijlage bij Mediaforum 2006-4.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Verdacht, verdraaid, Verdonk

Mediaforum, (3), pp. 61, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2004 ((Kranenburg / Minister van Algemene Zaken))

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Achterkamertjespolitiek bij uitstek. Informatie over de kabinetsinformatie

2006.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Vreemde bedgenoten: de Wob en de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie

Mediaforum, (9), pp. 291, 2005.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Commercialisering van overheidsinformatie door de overheid: rechtspraak en wetgeving in België en Nederland. De honden blaffen, maar de karavaan trekt voort

Computerrecht, (3), pp. 117-129., 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Vzr. Rb. Assen 3 april 2003 (Raadslid X / B&W Emmen)

2003.

Abstract | Links | BibTeX

Schuijt, G.

Van Open Barend Biesheuvel tot Worldwide Wallage

NJB, (2), pp. 75-78., 2002.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 17 juni 1998 (Zweedse Journalistenbond / Raad van de Europese Unie)

2000.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Nader tot U - Brussel verordent openbaarheid EU-documenten

Mediaforum, (3), pp. 73-79, 2000.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij GvEA EG 6 april 2000 (Kuijer vs. Raad EU)

2000.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 19 maart 1998 (Van der Wal & Nederland / Commissie)

2000.

Abstract | Links | BibTeX

51 entries « 1 of 2 »