Freedom of information

drs. B. van der Sloot

Van openbaarheid naar hergebruik van overheidsinformatie: Of een vaarwel aan het sociaal contract (Journal Article)

NJB, (36), pp. 2537-2543., 2015.

(Abstract | Links | BibTeX)

F.J. Zuiderveen Borgesius, M.M.M. van Eechoud

Open Data, Privacy, and Fair Information Principles: Towards a Balancing Framework (Journal Article)

2015.

(Abstract | Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

Making Access to Government Data Work (Journal Article)

Masaryk University Journal of Law and Technology, (2), 2015.

(Abstract | Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

Kruisende wegen: Auteursrecht in het wetsvoorstel Open Overheid (Journal Article)

AMI, (3), pp. 75-83., 2015.

(Abstract | Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

De Wob krijgt een broertje: Wet hergebruik van overheidsinformatie (Journal Article)

Mediaforum, (2), pp. 49., 2015.

(Links | BibTeX)

A.W. Hins

Het 'Wetsvoorstel open overheid' in het licht van artikel 10 EVRM (Journal Article)

Mediaforum, (4), pp. 110-113, 2015.

(Abstract | Links | BibTeX)

A.W. Hins

Annotatie bij Vzr. Rb. Midden-Nederland 11 september 2014 (RTL / Minister van Financiën) (Miscellaneous)

2015.

(Abstract | Links | BibTeX)

O.M. Salamanca, M.M.M. van Eechoud

Open legal data for Europe (Technical Report)

2014.

(Abstract | Links | BibTeX)

C.A. Jasserand

Public Sector Information and Audiovisual Archives (Journal Article)

IRIS Plus, (5), 2014.

(Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

Hergebruik herschikt (Journal Article)

Mediaforum, (4), pp. 106-109, 2014.

(Abstract | Links | BibTeX)

A.W. Hins

De toegang tot overheidsinformatie (Miscellaneous)

2013.

(Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

Open overheidsinformatie: Toegang de sleutel, licenties het slot? (Miscellaneous)

2013.

(Links | BibTeX)

P.B. Hugenholtz, A.A. Quaedvlieg, D.J.G. Visser, M.M.M. van Eechoud

Government Works (Miscellaneous)

2012, ISBN: 9789086920372.

(Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

LAPSI Policy Recommendations on Rights of Access to Public Sector Information (Technical Report)

2012.

(Links | BibTeX)

A.W. Hins

Annotatie bij ABRvS 12 oktober 2011 (RTL / Minister van Algemene Zaken) (Miscellaneous)

2012.

(Abstract | Links | BibTeX)

(Ed.)

Accessing and Licensing Government Data under Open Access Conditons (Technical Report)

Amsterdam, 2012.

(Abstract | Links | BibTeX)

drs. B. van der Sloot

Public Sector Information & Data Protection: A plea for personal privacy settings for the re-use of PSI (Journal Article)

Informatica e Diritto, (1-2), pp. 219-236, 2011.

(Links | BibTeX)

L. Guibault, C. Angelopoulos, M.M.M. van Eechoud

Friends or Foes? Creative Commons, Freedom of Information Law and the European Union Framework for Reuse of Public Sector Information (Miscellaneous)

2011.

(Links | BibTeX)

A.W. Hins

De WOB op de schop (Journal Article)

Ars Aequi, (5), pp. 334-335, 2011.

(Links | BibTeX)

A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis

Openbaarheid van documenten als grondrecht (Miscellaneous)

2011.

(Abstract | Links | BibTeX)

A.W. Hins

Annotatie bij ABRvs 3 maart 2010 ((Moeders van Srebrenica / Minister van Defensie)) (Miscellaneous)

2010.

(Abstract | Links | BibTeX)

A.W. Hins

Annotatie bij EHRM 14 april 2009 ((Társaság a Szabadságjogokért / Hongarije)) (Miscellaneous)

2010.

(Abstract | Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 29 april 2009 (B&W Amsterdam / Landmark) (Miscellaneous)

2010.

(Links | BibTeX)

A.W. Hins

Annotatie bij HvJEG 1 juli 2008 ((Turco t. Raad van de EU)) (Miscellaneous)

2009.

(Links | BibTeX)

N.A.N.M. van Eijk, P.B. Hugenholtz, M.M.M. van Eechoud

Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet? (Miscellaneous)

2008.

(Links | BibTeX)

A.W. Hins

Eens openbaar, altijd openbaar? Over de status van uitgelekte informatie (Miscellaneous)

2008.

(Abstract | Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

Het hergebruikregime voor overheidsinformatie in de Wob: een tussenstand (Journal Article)

Mediaforum, (1), pp. 2-10, 2008.

(Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

Creative commons licensing for public sector information: Opportunities and pitfalls (Technical Report)

2007.

(Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

Commercialization of public sector information. Delineating the issues (Miscellaneous)

2007.

(Links | BibTeX)

A.W. Hins

De Wob en het Kabinet van de Koningin (Journal Article)

Mediaforum, (7/8), pp. 223-227, 2007.

(Abstract | Links | BibTeX)

D. Voorhoof, A.W. Hins

Access to State-Held Information as a Fundamental Right under the European Convention on Human Rights (Journal Article)

European Constitutional Law Review (EuConst), (1), pp. 114-126, 2007.

(Abstract | Links | BibTeX)

A.W. Hins

Annotatie bij Vz. Rb. Amsterdam 1 november 2006 ((Vereniging Liberaal Democratische Partij / Stichting Instituut voor Publiek en Politiek)) (Miscellaneous)

2007.

(Abstract | Links | BibTeX)

J.J.C. Kabel, M.M.M. van Eechoud

Exclusiviteit en openbaarheid van ruimtelijke informatievoorziening (Technical Report)

2006.

(Links | BibTeX)

A.W. Hins

Openbaarheid van bestuur krijgt steun uit Straatsburg (Journal Article)

NJB, (38), pp. 2185-2186, 2006.

(Abstract | Links | BibTeX)

J.M. de Meij, J.F. Haeck, W.M. Wopereis, A.W. Hins, A.H. Ekker

Toegang tot rechterlijke uitspraken (Technical Report)

(4), 2006.

(Abstract | Links | BibTeX)

A.W. Hins

Verdacht, verdraaid, Verdonk (Journal Article)

Mediaforum, (3), pp. 61, 2006.

(Abstract | Links | BibTeX)

A.W. Hins

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2004 ((Kranenburg / Minister van Algemene Zaken)) (Miscellaneous)

2006.

(Abstract | Links | BibTeX)

A.W. Hins

Achterkamertjespolitiek bij uitstek. Informatie over de kabinetsinformatie (Miscellaneous)

2006.

(Abstract | Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

Vreemde bedgenoten: de Wob en de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie (Journal Article)

Mediaforum, (9), pp. 291, 2005.

(Links | BibTeX)

J.J.C. Kabel

Commercialisering van overheidsinformatie door de overheid: rechtspraak en wetgeving in België en Nederland. De honden blaffen, maar de karavaan trekt voort (Journal Article)

Computerrecht, (3), pp. 117-129., 2005.

(Abstract | Links | BibTeX)

A.W. Hins

Annotatie bij Vzr. Rb. Assen 3 april 2003 (Raadslid X / B&W Emmen) (Miscellaneous)

2003.

(Abstract | Links | BibTeX)

G.A.I. Schuijt

Van Open Barend Biesheuvel tot Worldwide Wallage (Journal Article)

NJB, (2), pp. 75-78., 2002.

(Abstract | Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 17 juni 1998 (Zweedse Journalistenbond / Raad van de Europese Unie) (Miscellaneous)

2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

Nader tot U - Brussel verordent openbaarheid EU-documenten (Journal Article)

Mediaforum, (3), pp. 73-79, 2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

Annotatie bij GvEA EG 6 april 2000 (Kuijer vs. Raad EU) (Miscellaneous)

2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 19 maart 1998 (Van der Wal & Nederland / Commissie) (Miscellaneous)

2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

M.M.M. van Eechoud

Openbaarheid, exclusiviteit en markt: commercialisering van overheidsinformatie (Journal Article)

Mediaforum, (6), pp. 177-184, 2000.

(Abstract | Links | BibTeX)