Freedom of information

drs. B. van der Sloot

Van openbaarheid naar hergebruik van overheidsinformatie: Of een vaarwel aan het sociaal contract Journal Article

NJB, (36), pp. 2537-2543., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

F.J. Zuiderveen Borgesius, M.M.M. van Eechoud

Open Data, Privacy, and Fair Information Principles: Towards a Balancing Framework Journal Article

2015.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Making Access to Government Data Work Journal Article

Masaryk University Journal of Law and Technology, (2), 2015.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Kruisende wegen: Auteursrecht in het wetsvoorstel Open Overheid Journal Article

AMI, (3), pp. 75-83., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

De Wob krijgt een broertje: Wet hergebruik van overheidsinformatie Journal Article

Mediaforum, (2), pp. 49., 2015.

Links | BibTeX

A.W. Hins

Het 'Wetsvoorstel open overheid' in het licht van artikel 10 EVRM Journal Article

Mediaforum, (4), pp. 110-113, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij Vzr. Rb. Midden-Nederland 11 september 2014 (RTL / Minister van Financiën) Miscellaneous

2015.

Abstract | Links | BibTeX

O.M. Salamanca, M.M.M. van Eechoud

Open legal data for Europe Technical Report

2014.

Abstract | Links | BibTeX

C.A. Jasserand

Public Sector Information and Audiovisual Archives Journal Article

IRIS Plus, (5), 2014.

Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Hergebruik herschikt Journal Article

Mediaforum, (4), pp. 106-109, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

De toegang tot overheidsinformatie Miscellaneous

2013.

Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Open overheidsinformatie: Toegang de sleutel, licenties het slot? Miscellaneous

2013.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz, A.A. Quaedvlieg, D.J.G. Visser, M.M.M. van Eechoud

Government Works Miscellaneous

2012, ISBN: 9789086920372.

Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

LAPSI Policy Recommendations on Rights of Access to Public Sector Information Technical Report

2012.

Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij ABRvS 12 oktober 2011 (RTL / Minister van Algemene Zaken) Miscellaneous

2012.

Abstract | Links | BibTeX

(Ed.)

Accessing and Licensing Government Data under Open Access Conditons Technical Report

Amsterdam, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

drs. B. van der Sloot

Public Sector Information & Data Protection: A plea for personal privacy settings for the re-use of PSI Journal Article

Informatica e Diritto, (1-2), pp. 219-236, 2011.

Links | BibTeX

L. Guibault, C. Angelopoulos, M.M.M. van Eechoud

Friends or Foes? Creative Commons, Freedom of Information Law and the European Union Framework for Reuse of Public Sector Information Miscellaneous

2011.

Links | BibTeX

A.W. Hins

De WOB op de schop Journal Article

Ars Aequi, (5), pp. 334-335, 2011.

Links | BibTeX

A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis

Openbaarheid van documenten als grondrecht Miscellaneous

2011.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij ABRvs 3 maart 2010 ((Moeders van Srebrenica / Minister van Defensie)) Miscellaneous

2010.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij EHRM 14 april 2009 ((Társaság a Szabadságjogokért / Hongarije)) Miscellaneous

2010.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 29 april 2009 (B&W Amsterdam / Landmark) Miscellaneous

2010.

Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij HvJEG 1 juli 2008 ((Turco t. Raad van de EU)) Miscellaneous

2009.

Links | BibTeX

N.A.N.M. van Eijk, P.B. Hugenholtz, M.M.M. van Eechoud

Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet? Miscellaneous

2008.

Links | BibTeX

A.W. Hins

Eens openbaar, altijd openbaar? Over de status van uitgelekte informatie Miscellaneous

2008.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Het hergebruikregime voor overheidsinformatie in de Wob: een tussenstand Journal Article

Mediaforum, (1), pp. 2-10, 2008.

Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Creative commons licensing for public sector information: Opportunities and pitfalls Technical Report

2007.

Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Commercialization of public sector information. Delineating the issues Miscellaneous

2007.

Links | BibTeX

A.W. Hins

De Wob en het Kabinet van de Koningin Journal Article

Mediaforum, (7/8), pp. 223-227, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

D. Voorhoof, A.W. Hins

Access to State-Held Information as a Fundamental Right under the European Convention on Human Rights Journal Article

European Constitutional Law Review (EuConst), (1), pp. 114-126, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij Vz. Rb. Amsterdam 1 november 2006 ((Vereniging Liberaal Democratische Partij / Stichting Instituut voor Publiek en Politiek)) Miscellaneous

2007.

Abstract | Links | BibTeX

J.J.C. Kabel, M.M.M. van Eechoud

Exclusiviteit en openbaarheid van ruimtelijke informatievoorziening Technical Report

2006.

Links | BibTeX

A.W. Hins

Openbaarheid van bestuur krijgt steun uit Straatsburg Journal Article

NJB, (38), pp. 2185-2186, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

J.M. de Meij, J.F. Haeck, W.M. Wopereis, A.W. Hins, A.H. Ekker

Toegang tot rechterlijke uitspraken Technical Report

(4), 2006.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Verdacht, verdraaid, Verdonk Journal Article

Mediaforum, (3), pp. 61, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2004 ((Kranenburg / Minister van Algemene Zaken)) Miscellaneous

2006.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Achterkamertjespolitiek bij uitstek. Informatie over de kabinetsinformatie Miscellaneous

2006.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Vreemde bedgenoten: de Wob en de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie Journal Article

Mediaforum, (9), pp. 291, 2005.

Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

Commercialisering van overheidsinformatie door de overheid: rechtspraak en wetgeving in België en Nederland. De honden blaffen, maar de karavaan trekt voort Journal Article

Computerrecht, (3), pp. 117-129., 2005.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij Vzr. Rb. Assen 3 april 2003 (Raadslid X / B&W Emmen) Miscellaneous

2003.

Abstract | Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

Van Open Barend Biesheuvel tot Worldwide Wallage Journal Article

NJB, (2), pp. 75-78., 2002.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 17 juni 1998 (Zweedse Journalistenbond / Raad van de Europese Unie) Miscellaneous

2000.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Nader tot U - Brussel verordent openbaarheid EU-documenten Journal Article

Mediaforum, (3), pp. 73-79, 2000.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Annotatie bij GvEA EG 6 april 2000 (Kuijer vs. Raad EU) Miscellaneous

2000.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 19 maart 1998 (Van der Wal & Nederland / Commissie) Miscellaneous

2000.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Openbaarheid, exclusiviteit en markt: commercialisering van overheidsinformatie Journal Article

Mediaforum, (6), pp. 177-184, 2000.

Abstract | Links | BibTeX