Activities

LAPSI 2.0 (Legal Aspects of Public Sector Information Thematic Network)

Opening up public sector information for re-use is a priority on the European Commission’s Digital Agenda. The objective of the LAPSI 2.0 thematic network is to identify the remaining legal barriers and obstacles to access and re-use of public sector information (PSI) on the European content market, and to provide measures and tools to overcome or reduce these barriers and to stimulate the progress of the European market towards open data. LAPSI 2.0 brings together academic experts with stakeholders from the public and private sector in order to provide clear insights in the remaining legal issues with regard to access to data, data protection, intellectual property rights and competition, institutional embedding and enforcement, and licensing frameworks. It will build on the results of and lessons learned in the existing LAPSI thematic network.

Van Eechoud is lead of Working Group 2 on Access and Privacy issues.

 

Publications

De verantwoordelijkheid voorbij: de ISP op de stoel van de rechter

van der Sloot, B.

<p> Het Nederlandse aansprakelijkheidsregime ten aanzien van internet service providers (ISPs) is in vergelijking met uitlandse stelsels uniek, daar aansprakelijkheid vrijwel uitsluitend wordt afgeleid uit een schending van de in acht te nemen 'zorgplicht'. Naast het feit dat dit en de daaraan gekoppelde 'redelijkheid en billijkheid' notoir vage concepten zijn, waarvan het vaak onduidelijk is hoe deze in de praktijk moeten worden geïnterpreteerd, dient een provider niet slechts zorg te betrachten naar derde partijen die mogelijk in hun rechten worden geschonden, maar ook naar klanten, die recht hebben op onder andere privacy en vrijheid van meningsuiting. De intermediair ziet zich vaak genoodzaakt de uitleg van deze begrippen en de afweging van verschillende belangen in concrete situaties op zich te nemen, nog voor een zaak aanhangig wordt gemaakt; doet hij dat niet of ondeugdelijk, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade die één van de betrokken partijen leidt. Dit artikel inventariseert het Nederlandse aansprakelijkheidsregime en bespreekt de onvolkomenheden.</p>

2012-01-13