Omroeprecht

McGonagle, T., van Eijk, N.

Introduction and Conclusions

2016, ISBN: 9789287183392, (In: Regional and local broadcasting in Europe, M. Cappello et al. (ed.), IRIS Special 2016-1, Strasbourg: European Audiovisual Observatory 2016, p. 11-21 and 117-119. ).

Links | BibTeX

CJEU:

European Intellectual Property Review, (7), pp. 458-461., 2016.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

De rechtspositie van de audiovisuele maker binnen de publieke omroep

Mediaforum, (4), pp. 110-115., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

"Onafhankelijkheid publieke omroep moet beter worden geborgd"

2016.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

De Rechtspositie van de Audiovisuele Maker binnen de Publieke Omroep

2015.

Links | BibTeX

Fahy, R.

Political Advertising Bans and Freedom of Expression

Greek Public Law Journal, pp. 226-228, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

De Mediawet moet op de schop: Pleidooi voor een platformwet

2014.

Links | BibTeX

van der Sloot, B., van Eijk, N.

How Television went digital in the Netherlands

Mapping Digital Media, pp. 1-20, 2011.

Links | BibTeX

Janssen, K., Poort, J., Scavenius, E.

De publieke omroep en de creatieve sector

Amsterdam, 2011.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Jurisdiction over Broadcasters in Europe: Report on a Round-table Discussion'

2011, (
IRIS Special: <em>Jurisdiction over Broadcasters in Europe</em> - Report on a  Round-table Discussion & Selection of Background Materials.
)
.

Links | BibTeX

Kool, L., Munck, S. de, Poel, M., Rutten, P., van Eijk, N.

Verkenning van omroepmarkten in Nederland: Marktontwikkelingen en beleidsinstrumenten

2007, (
TNO-rapport in opdracht van OPTA, februari 2007.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij EHRM 7 december 2006 ((Österreichischer Rundfunk / Oostenrijk))

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Het ABC van een publieke voorziening

Mediaforum, (6), pp. 161, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 3 augustus 2005 ((SBS / Commissariaat voor de Media))

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij HvJEG 6 februari 2003, C-245/00 (SENA/NOS), HR 28 mei 2004 (SENA/NOS) en HR 28 november 2003 (SENA/NKP) (SENA / NOS, SENA / KPN)

2006.

Links | BibTeX

Gorini, S., Kabel, J.

Broadcasters' obligation to invest in (cinematographic) film: The Netherlands

Amsterdam, 2006.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Public Service Broadcasting and State Aid

10.11.2005.

Links | BibTeX

Dommering, E.

De toekomst van de publieke omroep

Mediaforum, (2), pp. 44-52, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Publieke omroep tussen overheid en markt

2004.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Treoirlínte ar theangacha

Foinse, pp. 23, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij ABRvS 24 juli 2002 (De Nieuwe Omroep / Staatssecretaris OCW)

2003.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A.

Bespreking van "Medienfreiheit in der EU-Grundrechtscharta: Art. 10 EMRK ergänzen und modernisieren!"

2003.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Changing Aspects of Broadcasting: New Territory and New Challenges

IRIS Plus (Supplement to IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory), 2001 (10), 2002.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Broadcasting Law and Practice in South East Europe

2001.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

The Dutch System of Financing of Public Broadcasting

1998.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

De Nederlandse kabel; rolwisseling of rolconflict

Computerrecht, (3), pp. 95-101, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

Enserinck, P.A.

Overzicht van de bemoeiingen van het Staatsbedrijf der P.T.T. met den radio-omroep in Nederland van het begin af tot Mei 1940

1945.

Links | BibTeX

Fokker, A.J.

Geschiedenis van de radio-wetgeving: Wetsontwerp, gewisselde stukken en beraadslagingen, alsmede maatregelen tot uitvoering

1930.

Links | BibTeX