Mededingingsrecht

Arnbak, A., Geursen, W., Yakovleva, S.

Kaleidoscopic data-related enforcement in the digital age

Common Market Law Review, 57 (5), pp. 1461-1494, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Arnbak, A., Geursen, W,W,, Yakovleva, S.

Drie mogelijke boetes van mededingings-, consumenten- en persoonsgegevensautoriteiten voor hetzelfde datagebruik

Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk, (2), pp. 30-37, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Akker, I., Poort, J., Rutten, P., van der Sloot, B., van Eijk, N.

Digitally binding: Examining the feasibility of charging a fixed price for e-books

Amsterdam, 2012, (
Report commissioned by the Ministry of Education, Culture and Science (OC&W)

Originally published in Dutch as: Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek.
).

Abstract | Links | BibTeX

Poort, J.

Wantrouw minimumprijzen

2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

Mededingingseconomisch perspectief op het leerstuk van de doelbeperking: toepassing op het BIDS-arrest

Nederlands tijdschrift voor Europees recht, (2), pp. 50-58, 2011.

Links | BibTeX

Poort, J.

De prijs van een taxirit

Tijdschrift Vervoerwetenschappen, (3), pp. 88-97, 2011.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Boekbespreking van Digitale Diversiteit

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Pluriformiteit in het mededingingsrecht

Mediaforum, (4), pp. 116-124, 2000.

Abstract | Links | BibTeX

Press release

01.09.1999.

Links | BibTeX

Persbericht

01.09.1999.

Links | BibTeX