Publicaties

2066 entries « 39 of 42 »
Dommering, E.

De Nederlandse publieke discussie en de politionele akties in Indonesië

NJB, pp. 277, 2002.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Does the Existing Regulatory Framework for Television Apply to the New Media

IRIS Plus (Supplement to IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory), (6), 2002.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E., Hugenholtz, P., Kabel, J.

De overheid en het publiek domein van informatie voor wetenschappelijk onderzoek

2002.

Links | BibTeX

Kabel, J.

‘De billijke vergoeding in het filmrecht: eindelijk gerechtigheid? Enkele opmerkingen bij de zaak Poppenk/NCF’

AMI, (2), pp. 29-33, 2002.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Rabharta Domhanda i gCoinne an Chiníochais

Comhar, 2002.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Freedom of Expression: New and Existing Challenges

University of Essex, 2002.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N.

Brood en spelen - De implementatie van de evenementenlijst van artikel 3a van de Televisierichtlijn

Mediaforum, (3), pp. 78-84, 2002.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Changing Aspects of Broadcasting: New Territory and New Challenges

IRIS Plus (Supplement to IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory), 2001 (10), 2002.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij EHRM 28 juni 2001 ((Vgt Verein gegen Tierfabriken / Switzerland))

2002.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Annotatie bij HvJEG 25 oktober 2001 (zaak C-112/99 (Toshiba Europe GmbH / Katun Germany GmbH))

2002.

Abstract | Links | BibTeX

Bakels, R.B.

De vermogensrechtelijke status van de domeinnaam bestaat niet

NJB, (9), pp. 399-402, 2002.

Links | BibTeX

Guibault, L.

Discussion paper on the question of Exceptions to and limitations on copyright and neighbouring rights in the digital era

2002.

Links | BibTeX

Guibault, L.

Copyright Limitations and Contracts - An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright, Information Law Series

Kluwer Law International, London / The Hague / Boston, 2002, ISBN: 9041198679.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Pres. Rb. Amsterdam 29 november 2001 (Kazaa / BUMA)

2002.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hoge Raad 29 juni 2001 (Impaq / Hasbro)

2002.

Links | BibTeX

Alberdingk Thijm, Chr. A.

Privacy vs. auteursrecht in een digitale omgeving

Sdu Uitgevers, Den Haag, 2002, ISBN: 9012094518.

Links | BibTeX

Kabel, J.

‘Reclamerecht ONLINE - Problemen in theorie en praktijk (I)’

IER, (6), pp. 257-266, 2002.

Abstract | Links | BibTeX

Schuijt, G.

Van Open Barend Biesheuvel tot Worldwide Wallage

NJB, (2), pp. 75-78., 2002.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Pres. Rb. Amsterdam 9 augustus 2001

2002.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

The Electronic Rights War. Who owns the rights to new digital uses of existing works of authorship?

IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, (4), pp. 1-9, 2001.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

‘Distinguishing freedom of expression from hate speech’

Metro Éireann, (7), pp. 15, 2001.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Achieving global alliance against racism’

Metro Éireann, (6), 2001.

Abstract | Links | BibTeX

Alberdingk Thijm, Chr. A., Hugenholtz, P., Kabel, J.

Kennisinstellingen en informatiebeleid. Lusten en lasten van de publieke taak

2001, (
Met medewerking van D.J.B. Bosscher.<br />
Amsterdam: Otto Cramwinckel 2001.
)
.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P., Maurer, S., Onsrud, H.

Europe's Database Experiment

Science, 294 , pp. 789-790, 2001.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Pres. Rb. Utrecht 11 januari 2001, Pres. Rb. Utrecht 12 april 2001 en WIPO Administrative Panel Discussion 3 juni 2001 (ministers.nl, betuwe-route.nl, staten-generaal.com)

2001.

Links | BibTeX

Schuijt, G.

Kroniek van het Nederlandse mediarecht 1998-2001

Auteurs & Media, (3), pp. 337-352., 2001.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Freedom of Expression and Limits on Racist Speech: A Difficult Symbiosis

Interights Bulletin – A Review of the International Centre for the Legal Protection of Human Rights, 13 (3), pp. 135-136, 2001.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Broadcasting Law and Practice in South East Europe

2001.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Pres. Utrecht 6 juli 2000 en Pres. Amsterdam 10 augustus 2000 (gezondslapen.nl en bravilor.nl)

2001.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof Amsterdam 11 januari 2001 (Elsevier / Gaos)

2001.

Links | BibTeX

Kabel, J.

‘Plaatjes vullen geen gaatjes’

2001.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

‘Reclamerecht en oneerlijke mededinging’

(2), 2001.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Commercial communications

2001.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Het scenario van artikel 45d Auteurswet: Ongevraagd, ongebruikt en onbegrepen

pp. , 2001.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

De ivoren toren en de kip met de gouden eieren. Contractonderzoek en uitgeefactiviteiten van universiteiten: oneerlijke concurrentie op de kennismarkt?

2001.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Transborder Advertising and Unfair competition: Country of Origin v. Country of Destination? Clarification of the Resolution of the International League of Competition Law

2001.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Het gevaar van te zwaar

2001.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Auteursrechtelijke grenzen aan de vrijheid van de beeldende kunstenaar

2001.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N., Hugenholtz, P., van Eijk, N.

Study on the use of conditional access systems for reasons other than the protection of remuneration, to examine the legal and the economic implications within the Internal Market and the need of introducing specific legal protection

2001.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Does the Existing Regulatory Framework for Television Apply to the New Media?

IRIS Plus (Supplement to IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, 2001 (6), 2001.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Elektronische handel en intellectuele eigendom

WPNR, (6443), pp. 399-406, 2001.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Een Tiroolse politieman of een Tiroolse privé detective? Over het internet en het mediarecht

2001.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E., Sitompoel, N., van Eijk, N.

Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt

Mediaforum, (6), pp. 186-190, 2001.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E., Theeuwes, J., van Eijk, N., Vogelaar, F.

Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt. Een analyse van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht

2001.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Haalt de Auteurswet 2012?

2001.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Hoe lang laat ik mij op internet verlinken?

ESB, 86 (4307), 2001.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Nieuw auteursrecht voor de eenentwintigste eeuw?

Computerrecht, (3), 2001.

Links | BibTeX

Helberger, N., Scheuer, A., Strothmann, P.

Diskriminierungsfreier Zugang zu digitalen Zugangskontrolldiensten

IRIS Plus, 2001 (2), 2001.

Links | BibTeX

Schuijt, G.

Kroniek van het Nederlandse mediarecht 1995-1998

Auteurs & Media, (3), pp. 213-223., 2001.

Links | BibTeX

Helberger, N.

Urheber- und Nachbarrechtsschutz im audiovisuellen Sektor

Iris, (2), pp. 15, 2001.

Abstract | Links | BibTeX

2066 entries « 39 of 42 »