Study on sports organisers’ rights in the European Union

Publicaties

van der Sloot, B.

De Occupy-beweging en het recht om niets te zeggen, of over Bartleby the scriveneer Journal Article

In: Informail, no. 1, pp. 10-11, 2012.

Links | BibTeX

(Ed.)

Is heimelijk fotograferen van naakt ontucht of alleen privacyschending? Miscellaneous

2012.

Links | BibTeX