Aernout Nieuwenhuis

Publicaties

Nieuwenhuis, A.

Fake news: een plaatsbepaling

Mediaforum, 2018 (6), pp. 166-170, 2019.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Op zoek naar het publieke debat. Over de afbakening door het EHRM van een bij uitstek beschermde categorie uitlatingen

Mediaforum, 2018 (3), pp. 58-66, 2018.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel II)

Mediaforum, 2017 (3), pp. 74-81, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Heijer, M. den, Hins, A., Nieuwenhuis, A.

Hoofdstukken Grondrechten

4e dr., Ars Aequi Libri, 2017, ISBN: 9789069168838.

Abstract | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel I)

Mediaforum, 2017 (1), pp. 2-12, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Rb. Den Haag 9 december 2016 (OM / Wilders)

Mediaforum, 2017 (1), pp. 34-36, 2017.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Hof Amsterdam 9 maart 2016 (strafzaak verbod op groepsbelediging)

2016.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Kunst en belediging: sleutelroman en karikatuur

Mediaforum, (1), pp. 2-11., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

De geschonden majesteit

Ars Aequi, (1), pp. 21-24., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Hins, A., Nieuwenhuis, A.

Hoofdstukken Grondrechten

3e dr., Ars Aequi Libri, 2015, ISBN: 9789069166155.

Links | BibTeX

Dommering, E., Nieuwenhuis, A., van Eijk, N.

Haatboek blijft splijtzwam

2014.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Vrijheid van meningsuiting, groepsbelediging en haatzaaien

2013.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Vrijheid van meningsuiting en homofobe uitlatingen: rechtsvergelijkende bevindingen

Mediaforum, (5), pp. 154-161., 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

The protection of artistic expression under article 10 of the European Convention on Human Rights

Kunst und Recht, (3/4), pp. 110-116, 2013.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

De kernrechtbenadering bij de grondrechten3

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, (2), pp. 138-159, 2013.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Laveren tussen persvrijheid en respect voor het privé leven: de jurisprudentie van het EHRM

Mediaforum, (1), pp. 2-13., 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks

International Journal of Consitutional Law, (1), pp. 153-174, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Een onbestemde haat

2013.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Over de grens van de vrijheid van meningsuiting: theorie, rechtsvergelijking, discriminatie, pornografie

3e dr., Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2013, ISBN: 9789069167862.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Uitingsdelicten

3e dr., Deventer, Kluwer, 2013, ISBN: 9789013096682.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij EHRM 13 juli 2012 (Mouvement Raëlien / Suisse)

2013.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij EHRM 9 februari 2012 (Vejdeland / Sweden)

2013, ( <a href="http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114416"><span style="color:#b22222;">Uitspraak</span></a> ).

BibTeX

Janssen, E., Nieuwenhuis, A.

De verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie in het Wilders-proces: Een analyse van 'het proces van de eeuw',

NJCM-Bulletin, (2), pp. 177-207, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Hoge Raad 14 juni 2011 (Strafzaak De Hond)

2011.

Links | BibTeX

Hins, A., Nieuwenhuis, A.

Openbaarheid van documenten als grondrecht

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Uitbreiding van de nationale grondrechtencanon? Over de opname van nieuwe grondrechten in de Grondwet,

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, (3), pp. 254-264, 2011.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Achtergrond en huidige betekenis van het verbod van voorafgaand verlof

NJCM-Bulletin, (1), pp. 24-43, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Janssen, E., Nieuwenhuis, A.

De onduidelijke verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie: Een analyse van de groepsbelediging en het haatzaaien

Mediaforum, (4), pp. 94-104, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Rb. Utrecht 22 april 2010 (Openbaar Ministerie / X)

2010.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Kunst in Straatsburg: Een analyse van de jurisprudentie van het EHRM

Mediaforum, (3), pp. 70-78., 2010.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Hof Amsterdam 23 november 2009 (Openbaar Ministerie / X)

2010.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Steun aan de pers: Permanent in ontwikkeling?

Mediaforum, (3), pp. 4-12, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Rechtstaat en religie: meer dan één dimensie?

2010.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Van minimum, tekort en meerwaarde. Een vergelijking tussen de grondwettelijke bescherming van grondrechten en de bescherming op grond van het EVRM (Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland 2008)

2010.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Over de grens van de vrijheid van meningsuiting

2e druk, 2006, Nijmegen, 2010.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Tussen grondrechtelijke vrijheid en parlementaire onschendbaarheid. De vrijheid van meningsuiting van de parlementariër

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, (1), pp. 4-23, 2010.

Links | BibTeX

Hins, A., Nieuwenhuis, A.

Hoofdstukken Grondrechten

Ars Aequi Libri , Nijmegen, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

De Januskop van de rechter: Over negatieve en positieve verplichtingen

2008.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

The concept of pluralism in the case-law of the European Court of Human Rights

European Constitutional Law Review, (3), pp. 367-384, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Godsdienstvrijheid en bijdragen aan het maatschappelijk debat'

NJCM-Bulletin, (2), pp. 154-166, 2004.

Links | BibTeX

Hins, A., Kabel, J., Nieuwenhuis, A.

Vijfentwintig jaar uitingsvrijheid voor handelsreclame in de Rechtspraak

2004.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Raad, gezag en open deuren

Mediaforum, (10), pp. 2, 2000.

Links | BibTeX

Hins, A., Nieuwenhuis, A.

Hoe baken je een grondrecht af?

NJB, (4), pp. 163-165, 2000.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Vertrouwde en virtuele bescherming

NJCM, pp. 15, 2000.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Pluriformiteit in het mededingingsrecht

Mediaforum, (4), pp. 116-124, 2000.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Hof Amsterdam 4 januari 2000 (Danslessen)

2000.

Abstract | Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Rb. Arnhem 1 april 1999 (Salomonson / van de Bunt)

1999.

Abstract | Links | BibTeX