Hielke Hijmans

Publicaties

Hijmans, H., Kranenborg, H.

Data protection anno 2014: How to restore trust? An introduction

2016.

(Links | BibTeX)

Hijmans, H.

Right to have links removed: Evidence of effective data protection

In: Maastricht Journal of European and Comparative Law, nr. 3, pp. 555-563., 2016.

(Links | BibTeX)

Hijmans, H.

On private persons monitoring the public space

2016.

(Links | BibTeX)

Hijmans, H.

De ongeldigverklaring van de Dataretentierichtlijn: een nieuwe stap in de bescherming van de grondrechten door het Hof van Justitie

In: Nederlands tijdschrift voor Europees recht, nr. 7, pp. 245-252, 2015.

(Abstract | Links | BibTeX)

Hijmans, H.

De nieuwe Europese privacywetgeving: stand van zaken bijna twee jaar na Commissievoorstel

In: Nederlands tijdschrift voor Europees recht, nr. 10, pp. 346-351., 2013.

(Links | BibTeX)

Hijmans, H.

Nieuwe Europese regels voor privacy: commissie stelt pakket voor om gegevens ook in het informatietijdperk te beschermen

In: Nederlands tijdschrift voor Europees recht, nr. 4, pp. 132-139., 2012.

(Abstract | Links | BibTeX)

Hijmans, H., Scirocco, A.

Shortcomings in EU data protection in the third and the second pillars. Can the Lisbon Treaty be expected to help?

In: Common Market Law Review, nr. 5, pp. 1485-1525., 2009.

(Links | BibTeX)

Hijmans, H.

The third pillar in practice: coping with inadequacies. Information sharing between Member States

In: 2006.

(Links | BibTeX)

Hijmans, H.

De derde pijler in de praktijk: leven met gebreken. Over de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten

In: SEW - Tijdschrift voor Europees en economisch recht, nr. 10, pp. 375-391, 2006.

(Links | BibTeX)

Hijmans, H.

The European data protection supervisor: The institutions of the EC controlled by an independent authority

In: Common Market Law Review, nr. 5, pp. 1313-1342., 2006.

(Links | BibTeX)