Heleen Janssen

Publicaties

Cobbe, J., Janssen, H., Singh, J.

Personal Data Stores: a user-centric privacy utopia?

Internet Policy Review, Forthcoming.

BibTeX

Cobbe, J., Janssen, H., Norval, C., Singh, J.

Decentralised Data Processing: Personal Data Stores and the GDPR

International Data Privacy Law, 10 (4), pp. 356-384, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Cobbe, J., Janssen, H., Seng Ah Lee, M., Singh, J.

Centering the Law in the Digital State

Computer, 53 (10), pp. 47-58, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Janssen, H.

An approach to a fundamental rights impact assessment to automated decision-making

International Data Privacy Law, 10 (1), pp. 76-106, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Janssen, H.

Constitutionele Interpretatie. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de vaststelling van de reikwijdte van het recht op persoonlijkheid

2003, (Dissertatie Universiteit Maastricht).

Links | BibTeX