Stef van Gompel

Publicaties

van Gompel, S.

‘Non, non, rien n’a changé’: Over vergoedingsaanspraken voor makers uit hoofde van exploitatiecontracten

Auteursrecht, 2021 (1), pp. 3-9, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Annotatie bij Rb Amsterdam 10 september 2020 (Left Lane c.s. / Sony Music)

Auteursrecht, (1), pp. 40-42, 2021.

Links | BibTeX

Antal, D., Bodó, B., Handke, C.W., Kretschmer, M., Margoni, T., Poort, J., Quintais, J., Schwemer, S., Senftleben, M., van Gompel, S.

Ensuring the Visibility and Accessibility of European Creative Content on the World Market: The Need for Copyright Data Improvement in the Light of New Technologies

2021.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P., Poort, J., Schumacher, L.D., van Gompel, S., Visser, D.

Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht: Eindrapport

2020.

Abstract | Links | BibTeX

Frosio, G., Hugenholtz, P., Husovec, M., Jütte, B.J., Quintais, J., Senftleben, M., van Gompel, S.

Safeguarding User Freedoms in Implementing Article 17 of the Copyright in the Digital Single Market Directive: Recommendations from European Academics

JIPITEC, vol. 10 (nr. 3 - 2019), 2020.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Artikelen 8 tot en met 11 DSM-richtlijn: Niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen

AMI, (1), pp. 3-10, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Frosio, G., Hugenholtz, P., Husovec, M., Jütte, B.J., Quintais, J., Senftleben, M., van Gompel, S.

Safeguarding User Freedoms in Implementing Article 17 of the Copyright in the Digital Single Market Directive: Recommendations from European Academics

2019.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Patent Abolition: A Real-Life Historical Case Study

American University International Law Review, 34 (4), pp. 877-922, 2019.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Light Bulb

C. op den Kamp & D. Hunter, (Ed.): A History of Intellectual Property in 50 Objects, 2019 , Chapter 12, pp. 104-111, Cambridge University Press, 2019, ISBN: 9781108325806.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Smaak, auteursrecht en objectafbakening: over perceptie en bepaalbaarheid

AMI, 2019 (1), pp. 9-16, 2019.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Annotatie bij Rb. Amsterdam 27 augustus 2018 (Rutten / RF Mediaproducties)

AMI, 2018 (6), pp. 257, 2019.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Annotatie bij Rb. Overijssel 12 juni 2018 (Eiser / Rijksuniversiteit Groningen)

AMI, 2018 (6), pp. 259-260, 2019.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Ten geleide: 'A je to!' 25 jaar Wet op de naburige rechten

AMI, 2018 (6), pp. 235, 2019.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Copyright, Doctrine and Evidence-Based Reform

JIPITEC, 2017 (8), pp. 304-310, 2018.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

The proposed publishers' right in press publications: an evidential mistake

2017, (Proceedings of the conference 'Better regulation for copyright: academics meet policy makers', Brussels: University of Southampton & The Greems/EFA in the European Parliament, 6 September 2017, p. 11-16.).

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Annotatie bij Hof van Justitie 1 maart 2017 (ITV / TVCatchup II)

AMI, 2017 (3), pp. 135-137, 2017.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Over wetgeving, implementatie en beleid - Kroniek van het auteursrecht in Nederland 2010-2016

Auteurs & Media, 2016 (3), pp. 250-258, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Schaik, R. van, van Gompel, S.

Report of the Netherlands for ALAI 2017 Study Days (Copenhagen)

2017, (ALAI Congress 2017 in Copenhagen, Copyright, to be or not to be).

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Formalidades del derecho de autor en la era de internet: filtros de protección o facilitadores de licenciamiento

Revista de Chilena de Derecho y Tecnología, 5 (1), pp. 9-55, 2017, (Spanish translation of ‘Copyright Formalities in the Internet Age: Filters of Protection or Facilitators of Licensing’).

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Niet zomaar een slapstick: Charly & Chaplin en het verval van auteursrecht op modellen

AMI, (2), pp. 69-79, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Annotatie bij Hof Amsterdam 22 november 2016 (Pearson / Bär c.s.)

AMI, (2), pp. 103-105, 2017.

Links | BibTeX

Guibault, L., van Gompel, S.

Collective management in the European Union

Collective Management of Copyright and Related Rights, 2015, Chapter 5, pp. 139-174, Wolters Kluwer, 3, 2017, ISBN: 9789041154415.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Annotatie bij Rb Den Haag 9 november 2016 (Vereniging GEU / Stichting Snappet)

AMI, (6), pp. 51-53, 2017.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

De waarde van het nieuws

15.03.2017, (Presentatie op het IE Symposium in Zeist op 15 maart 2017).

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Annotatie bij Hof Den Haag 19 juli 2016 (Your Hosting / Bavaria)

AMI, (5), pp. 140-143, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Annotatie bij Vzr. Rb. Den Haag 16 maart 2016 (Bavaria / Your Hosting)

2016.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P., van Gompel, S.

Op weg naar een wettelijk stelsel van extended collective licensing voor massadigitalisering?

AMI, (4), pp. 93-102., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., Salamanca, O., van Gompel, S.

Remuneration of authors and performers for the use of their works and the fixations of their performances

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., Hugenholtz, P., van Gompel, S.

Extended collective licensing: panacee voor massadigitalisering?

2014.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Creativity, autonomy and personal touch: A critical appraisal of the CJEU's originality test for copyright

pp. 95-143, 2014, (Chapter in: The Work of Authorship, M.M.M. van Eechoud (ed.), Amsterdam: AUP 2014, ISBN 9789089646354. ).

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Het proceskostenrisico in IE-zaken: Een empirisch onderzoek naar toepassing van de indicatietarieven

AMI, (5), pp. 133-138., 2014.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Annotatie bij Hof Den Haag 16 juli 2013 (Erven Endstra / Nieuw-Amsterdam c.s.)

2014.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Reintroducing Copyright Formalities: Controversies and Challenges

The Copyright & New Media Law Newsletter, (2), pp. 7-9, 2014.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Copyright Formalities in the Internet Age: Filters of Protection or Facilitators of Licensing

Berkeley Technology Law Journal, (3), pp. 1425-1458., 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Lavik, E., van Gompel, S.

On the prospects of raising the originality requirement in copyright law: Perspectives from the Humanities

Journal of the Copyright Society of the USA, 60 (3), pp. 387-443, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Lavik, E., van Gompel, S.

Quality, merit, aesthetics and purpose: An inquiry into EU copyright law's eschewal of other criteria than originality

RIDA, (236), pp. 100-295, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

The Orphan Works Chimera and How to Defeat It: A View From Across the Atlantic

Berkeley Technology Law Journal, (3), pp. 1347-1378., 2013.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Flexibel auteursrecht

01.11.2012.

Links | BibTeX

Akker, I., Breemen, J., Guibault, L., Poort, J., van der Noll, R., van Gompel, S., Weda, J.

Flexible Copyright: The Law and Economics of Introducing and Open Norm in the Netherlands

Amsterdam, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Akker, I., Leenheer, J., Poort, J., van der Noll, R., van Gompel, S., Weda, J.

Digitale drempels: Knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie

Amsterdam, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Het richtlijnvoorstel verweesde werken: Een kritische beschouwing

AMI, (6), pp. 205-218, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Ten geleide

2012.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Formalities in Copyright Law: An Analysis of Their History, Rationales and Possible Future

Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn , 2011, ISBN: 9789041134189.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., van Gompel, S.

Collective Management in the European Union,

2011.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., Hugenholtz, P., van der Sloot, B., van Eechoud, M., van Gompel, S.

Report of the Netherlands for ALAI 2011 Study Days (Dublin)

2011.

Links | BibTeX

Angelopoulos, C., van Gompel, S.

Digitisation and Online Exploitation of Broadcasters' Archives

European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2011, ISBN: 9789287169976.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Formalities in the digital era: an obstacle or opportunity?,

2010.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Les formalités sont mortes, vive les formalités! Copyright formalities and the reasons for their decline in nineteenth century Europe,

2010.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P., van Gompel, S.

The Orphan Works Problem: The Copyright Conundrum of Digitizing Large-Scale Audiovisual Archives, and How to Solve it

Popular Communication - The International Journal of Media and Culture, (1), pp. 61-71, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., Helberger, N., Hugenholtz, P., van Eechoud, M., van Gompel, S.

Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking

Kluwer Law International , Alphen aan den Rijn, 2009, ISBN: 9789041131300.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., van Eechoud, M., van Gompel, S.

The European Concern with Copyright and Related Rights

2009.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

Another 45 miles to go? Kritisch commentaar op het richtlijnvoorstel duurverlenging naburige rechten

AMI, (6), pp. 169-180, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Unlocking the Potential of Pre-Existing Content: How to Address the Issue of Orphan Works in Europe?

IIC, (6), pp. 669-702, 2008.

Links | BibTeX

Helberger, N., Hugenholtz, P., van Gompel, S.

Never Forever: Why Extending the Term of Protection for Sound Recordings is a Bad Idea

European Intellectual Property Review, (5), pp. 174-181, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Audiovisual Archives and the Inability to Clear Rights in Orphan Works

IRIS plus (Supplement to IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory), (4), pp. 1-8, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Guibault, L., van Gompel, S.

Collective Management in the European Union

2007.

Links | BibTeX

van Eechoud, M., van Gompel, S.

Openbaarheid in de Grondwet

2007.

Links | BibTeX

Guibault, L., Helberger, N., Hugenholtz, P., van Eechoud, M., van Gompel, S.

The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy

2007.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

De vaststelling van de thuiskopievergoeding

AMI, (2), pp. 52-62, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Dufft, N., Helberger, N., Kerényi, K., Krings, B., Lambers, R., Orwat, C., Riehm, U., van Gompel, S.

Digital Rights Management and Consumer Acceptability: A Multi-Disciplinary Discussion of Consumer Concerns and Expectations

2004.

Links | BibTeX